7. února 2019

FREMO Großpösna 2018 - Epocha II


Na setkání druhé epochy v Großpösně ke konci roku už jezdíme několik let. Setkání je to vždy kouzelné a ani letošní setkání, které se konalo od 29. 11 do 2. 12. 2018, nebylo výjimkou. O setkání je stále větší zájem, o čemž svědčí fakt, že sál byl moduly naplněn k prasknutí a bylo tam jen minimum prostoru pro pohyb kolem modulů. Zájem byl tak velký, že pořadatelé řadu nabídnutých modulů nemohli z prostorových důvodů použít.  I česká větev se rozrostla. Oproti minulým létům přibyla zastávka s nákladištěm Nová Ves pod Pleší, nákladiště Prudká, odbočka Velichov, vlečka elektrárny Pevná Skála a vlečka dolu Jan, která byla ale z prostorových důvodů umístěna na konci německé vedlejší trati za Bülthausenem a jmenovala se Johanesgrube.
Plán kolejiště
Celkové uspořádání tratí ukazuje plán kolejiště. Nebudu se o něm ani o provozu podrobněji rozepisovat. Vše lépe vypoví fotografie níže v této reportáži a ve fotogaleriích.

Čtyřkolák se služebním vozem se vrátil do Lokte z Kiritzschau, kam odvezl uhelný vlak z Hrabové.


Uhlí dobírá v Lokti stroj řady 414.0

Stařičký stroj řady 311.3 z Lokte obsluhuje nákladiště Janov-Johnsdorf  ležící na hranici s Německem.

V Kiritzschau je připraven k odjezdu do Československa Čtyřkolák se soupravou prázdných vozů do Hrabové. Zeměplaz se služebním vozem přijel pro nákladní vlak, který právě přivezl stroj řady 55 DRG.

Torpédo s osobním vlakem zastavilo v Nové Vsi pod Pleší.

Výměna vozů na vápenec v nákladišti Hebborn na metrovém rozchodu.

Nádherný modul je stanička Kleinhauserfehn na německé vedlejší trati. Stanice, ulice vedoucí podél stanice, domy i zahrady jsou propracovány do všech detailů. Kouzelné místo, kde je stále co objevovat.

Pětikolák při strojové jízdě z Petrova do Lokte projíždí odbočkou Velichov.

Pohled do naplněného sálu od Petrova, kde začínala větev ČSD

Pohled do Bülthausenu se smíšeným vlakem vedeným strojem řady 71 a soupravou prázdných vozů na nakládku písku.
Smíšený vlak projíždějící krásně ztvárněnou rovinatou krajinou mezi Kleinhauserfehnem a Eichfeldenem.Eichfeldenen je nádherně provedená stanička. Bohužel jsou v ní použity výhybky s malým poloměrem a v nepříliš vhodné konfiguraci, takže při posunu na zhlaví na obrázku byly problémy s vykolejováním. 

Nádherný modul vlečky dolu Jan byl umístěn v Německu za Bülthausenem coby Johanesgrube.

Z Holdstedtu odjíždí rychlík do Lipska. Cestující rychle přestupují do osobního vlaku do Bülthausenu, který se vydá na cestu, až rychlík uvolní traťový úsek k odbočce.

Pohled do nákladového obvodu v Kiritzschau.  
Jedna z vleček na metrovém rozchodu.


Nově budovaný přístav Ziegelwiesenkai

Co říct závěrem? Kouzlo parního provozu a převážně krátkých dřevěných vagónků nás na tři dny zcela pohltilo. Překrásné, pohodové, předvánoční setkání s kamarády. Už se moc těšíme na příští rok, kdy bude setkání již v listopadu, aby se ho mohli zúčastnit kamarádi s elektrifikovanou dvojkolejkou.


2. prosince 2018

Smíchov 2018

1.adventní víkend s mašinkou 


O prvním adventním víkendu se konalo tradiční setkání na nádraží Smíchov s modulištěm MKMŽ Slivenec a zároveň na Novoměstské radnici města pražského bylo vystaveno na odiv moduliště složené z modulů MKMŽ a Zababova. Smíchovská akce se nesla v duchu mikulášských radovánek ve spolupráci s ČD. Na prvním nástupišti tak mohli účastníci obdivovat krásu skutečných parních strojů a v kulturním sále se pak ohřát pohledem na modulište. Na Karlově náměstí v poklidu vánočních trhů se proháněly zmenšené stroje k radosti dětských očí a k potěšení řady dospělých. Ve spolupráci s firmou Eurazia center se podařilo připravit pro návštěvníky drobný dárek. Tím se stala drobná ozdoba na stromek s přáním veselých vánoc. Obě akce se vydařily ke spokojenosti organizátorů.
Díky všem zúčastněným za prezentaci naší práce.
Zdravím všechny kolegy a pro letošek se loučím se psaním.
Vilda 167


Fotogalerie:


5. listopadu 2018

FREMO Elfershausen 2018


Po devíti letech jsem se zase (s Bohoušem) dostal na setkání v Elfershausen ( 50.1399439N, 9.9662967E ) Protože to bylo setkání velmi příjemné a inspirativní, zapsal jsem si pár postřehů.Celkový pohled do haly (necelých 400 m2), vlevo spojené přechodové stanice překladiště Lanken a Spenglerhäusel, ze Spenglerhäusel ještě odbočuje trať do (šedého) skryťáčku H0, vše ostatní je úzká.
Příjezd na setkání byl stanoven do 9:00, přijeli jsme okolo 8:45 mezi prvními, než jsme vyložili do haly, byli na místě všichni ostatní, takže okolo 10. začala montáž moduliště, na nikoho nebylo třeba čekat. Mechanická montáž probíhala celkem hrubě, styky byly případně dolaďovány později majiteli, aby nebyl zdržován postup a mohla téměř paralelně probíhat kabeláž. Každý majitel měl moduly hodně pohromadě, takže nemusel pobíhat přes celou halu se spojovacími šrouby atd. Majitel modulů (i traťových) si sám zapojil DCC, osadil své moduly (vlastními) LN boxy a natáhl LN kabely (tenké a každý pes jiná ves), pro každou větev však byl k dispozici koordinátor, který natáhl páteřní LN kabel od centrály, rozpojil DCC mezi boostery, zkontroloval polaritu boosterů, případně doplnil LN box, případně hledal závady v kabelech (odhalil nám jeden vaklavý - blbě nakrimpovaný). Telefonie byla bezdrátová (DECT přes ústřednu). V 16 hodin byla pauza na kafe a vysvětlení provozu, 16:30 jsme začali jezdit.
Stavby se účastnilo cca 38 lidí (včetně např. Alexe, který byl spíš v kuchyni), v modulišti bylo 145 modulů, z toho 38 dopraven (od velikých stanic po odbočky), tj. poměr zhruba jako u nás, ale času na sestavení a oživení moduliště dosahujeme násobně delšího.
Dtto na konci, do 11:30 session, sklízení vozidel, oběd, od 13 bouráni velmi kultivované, žádne rvaní modulů zprostředka, LN nechat na zemi, 15:15 jsme s Bohoušem odjížděli jako poslední, 15:30 předána hala.Leptaný (zatím bez detailů) podvalvůz od Uweho, tyčky nesoucí zajišťovací klíny se prohýbají, takže občas se klín odklopí zcela, na moje a Horymírovy to chce pořádnou kulatinu. Za packu trčící dole z klínu se příjemně odklápí při sundávání (není třeba šmátrat hákem pod naloženým vozem), ale odklopení zvládne i tráva kolem trati. Slepou cestou se ukázalo napatlání horní hrany podvalu silikonem, klíny zajišťující vůz pak sice skutečně v zaklopeném stavu nekloužou, ale klíny nejdou pořádně doklapnout a vůz při nakládání skáče. Když už, tak by bylo lepší udělat silikonovou tečku zdola na klín.


Rozšiřující díly s krajinou (mořem) v přístavu Beuel (čteno "Bojl") v sobě integrují fredodržku a poličky na bordel.


V modulišti byly cihelny, kamenolom a další objekty s 600 mm infrastrukturou, které potřebují odesílat vozidla na opravy.Osvětlení rampy pro nakládku na podvalové vozy, přeflokovaný LED pásek, po zhasnutí není vidět. V Lankenu bylo zrušeno podepírání podvalvozů při nakládce, jde to, ale s podpěrou to bylo lepší.


Poprvé v životě jsem ochutnal tmavý weizen


Stanice byly přítomné od perfektních (Třeba Kamenice:-) až po šrotoidní, na foto Krimmel po rekonstrukci většiny výhybek z tramvajového R 300 mm na Peco mainline (stále podměrečné)
Uweho nové lité podvalníky (neotočný oplen), podrobnosti zjišťuji


Jedno z mnoha nákladišť, vůz za segmentovou točnou posunován pomocí lana (nit s háčky). Podobně lze využít i spojovací tyč mezi podvalovými vozy.
Dost stanic mělo schované osvětlení v tabuli se jménem, spíše zářivky než LED pásekDo lesa vozíme dráty, pletiva - může vypadat třeba takto


Bohouš má v Kamenici barevně označená nakládací místa, stejné barvy jsou pak i na nákladových listech a posunovacích lístcích, takže i přes spíše jen český slovní popis zvládá obsluhu stanice i zahraniční personál.


Ke snídani nám pro jistotu dávali pivo s bromem (jídlo na celé setkání za 51 eur + 27 ojro za pivo ).Dětská bedna s výlezovou a přepravní tyčí (robátko bednu za tyč položí, tím dostane kola do kontaktu s podlahou a táhne bednu za sebou. Kola to chce dát na delší stranu bedny, takhle se bedna při jízdě kymácela)


Nebyly přepravovány výhradně seriozní komodity


Aufrollen macht spaß! (cit. Michael D.). Asi Genius loci Lankenu, ještě předtím Bohouš sám od sebe zarazil leteckou překládku, řekl "ale pohrajem si" a přistavil vozy na překládkovou kolej.3D tištěná fredodžka/LNbox. Použití kostičky nešťastné, ale jinak fajn, že se neuzlují kábly Fredů do sebe a neshazují věci z polic kabelem.


Pravé stání v remíze v Lanken je společné pro oba rozchody, napájení je přepínáno podle polohy výhybek (pojížděný rozchod musí mít postavenou cestu, druhý rozchod do odvratu. Za remízou se rozchody spojí a stanici opouštějí v podobě tříkolejné splítky.


Logistika překládky krav mezi rozchody v Lanken

nezařazeno:
-v Kamenici upadlý jazyk od čepu, (výhybka ke skladišti, jazyk u kraje, čep u srdcovky)
-bezdrátové DECT telefony přes ústředny, často blbě slyšet, dlouhá odezva, možná že jich bylo příliš mnoho pohromadě. Mělo by být dostupných 12 kanálů, souběžně probíhaly max 4 hovory, typicky 2. Na jiných setkáních celkem bez problému, šetří dost času při stavbě, pokud není přes ústřednu, tak ani není moc drahé. Stejná pásma všude po EU?
-libují si v krátkých hnacích vozidlech, spřáhla na všech vozidlech děs
-session 14 hodin 1:3, rozdělena na půl, v půlce se mohou vystřídat lidi. Frühstuck läuft! (do 9), Uhr läuft! (půlsession), oběd, půlsession, kafe, půlsession, večeře, půlsession.
-bylo relaxačni tempo, 5 minut na tlf osobáku, 15 minut na mlíko, poskytovalo rezervu na zpožděni např. po problémech s tlf, asi by to šlo ujezdit i 1:4.

než proběhne repase oblouků, tak jim alespoň:
-zalepit čep ve dřevěném nenalakovaném modulu
-srazit hrany nohám oblouků, aby šly oblouky spojit se širokými moduly
-prilepit kraje Heki trávy.
-vyriznout roh kryci desky obloukovych, aby mohly byt lepe drzici (delsi) zarazky, horni a dolni kryci deska bude mit spalik s matkou

Poustva