O Spolku

Spolek Zababov byl založen 29.2.2016

Kdo jsme?

Jsme spolek železničních modelářů zabývající se stavbou modelové železnice v měřítku H0, H0e.

Naším hlavním cílem je stavba modulové železnice (co je modul), která je variabilní a snadno přemístitelná. Několikrát do roka pořádáme a zúčastňujeme se provozních setkání, na kterých po sestavení moduliště, ztvárňujeme reálný provoz podle vzoru ČSD. Kromě provozních setkání, pořádáme setkání stavební, na kterých si vzájemně vyměňujeme zkušenosti ze svého modelářského oboru a pomáháme si se stavbou nových modulů. Zabýváme se též stavbou a přestavbou modelů kolejových vozidel stejně jako doplňků modelového kolejiště.

V našem spolku najdou vyžití a prostor pro tvorbu jak modeláři krajin, hnacích vozidel, vagonů, budov apod., tak i zájemci o vývoj, experimenty a stavbu elektronických prvků modelového kolejiště a vozidel.

Členové spolku se zúčastňují setkání v zahraničí.

Činnost Spolku se zaměřuje také

  • na vývoj, stavbu a provozování železničních modelů
  • provozování modulových kolejišť
  • dokumentaci historie a současnosti železniční dopravy
  • spolupráci s kluby modulové železnice po celé Evropě
  • spolupráci se spolky zabývajícími se historií skutečné železnice