4. června 2007

Ekotechnické muzeum Praha 2007 - reportáž

Den dětí v Ekotechnickém muzeu v Praze


Michal Benický člen našeho klubu byl požádán, zda by bylo možné provozovat kolejiště při dnu dětí v Ekotechnickém muzeu v Praze. Několik málo odvážlivců se rozhodlo, že uspořádat setkání v takovýchto prostorách je natolik atraktivní, že převáží negativa způsobená přítomností veřejnosti a převážně dětí.

Setkání bylo velmi komorní a krátké. Stavba a zprovoznění proběhlo během několika málo hodin v pátek večer. Z důvodu snadnějšího provozu jsme se rozhodli postavit ovál. Což u některých účastníků vyvolávalo obavy a věta "jestli to neklapne tak si vyplnim kilometrickou banku a valim dom" padala docela často.

Během soboty, kdy chodili návštěvníci, se jezdilo podle hesla „jen ať se něco hejbe“. V praxi se jako nejlepší řešení ukázala jízda dvou vlaků proti sobě s následným křižováním v Bechyni. Po uzavření objektu nás provedli celým objektem čističky i s odborným výkladem. Pro příznivce páry je zde dostatek parních strojů.

Podle reakcí návštěvníků a provozovatelů muzea Zababov sklidil velkou chválu, důsledkem čehož byl oboustranný příslib dalšího setkání.

Dále jen několik fotografií.
Budova Ekotechnického muzea
Letecký pohled na sestavený layout - většina modulů je již „zelená“.
Pro Zababov připravil František Jedlička


Foto: Beňa, František Jedlička, Bohouš Skála