7. února 2019

FREMO Großpösna 2018 - Epocha II


Na setkání druhé epochy v Großpösně ke konci roku už jezdíme několik let. Setkání je to vždy kouzelné a ani letošní setkání, které se konalo od 29. 11 do 2. 12. 2018, nebylo výjimkou. O setkání je stále větší zájem, o čemž svědčí fakt, že sál byl moduly naplněn k prasknutí a bylo tam jen minimum prostoru pro pohyb kolem modulů. Zájem byl tak velký, že pořadatelé řadu nabídnutých modulů nemohli z prostorových důvodů použít.  I česká větev se rozrostla. Oproti minulým létům přibyla zastávka s nákladištěm Nová Ves pod Pleší, nákladiště Prudká, odbočka Velichov, vlečka elektrárny Pevná Skála a vlečka dolu Jan, která byla ale z prostorových důvodů umístěna na konci německé vedlejší trati za Bülthausenem a jmenovala se Johanesgrube.
Plán kolejiště
Celkové uspořádání tratí ukazuje plán kolejiště. Nebudu se o něm ani o provozu podrobněji rozepisovat. Vše lépe vypoví fotografie níže v této reportáži a ve fotogaleriích.

Čtyřkolák se služebním vozem se vrátil do Lokte z Kiritzschau, kam odvezl uhelný vlak z Hrabové.


Uhlí dobírá v Lokti stroj řady 414.0

Stařičký stroj řady 311.3 z Lokte obsluhuje nákladiště Janov-Johnsdorf  ležící na hranici s Německem.

V Kiritzschau je připraven k odjezdu do Československa Čtyřkolák se soupravou prázdných vozů do Hrabové. Zeměplaz se služebním vozem přijel pro nákladní vlak, který právě přivezl stroj řady 55 DRG.

Torpédo s osobním vlakem zastavilo v Nové Vsi pod Pleší.

Výměna vozů na vápenec v nákladišti Hebborn na metrovém rozchodu.

Nádherný modul je stanička Kleinhauserfehn na německé vedlejší trati. Stanice, ulice vedoucí podél stanice, domy i zahrady jsou propracovány do všech detailů. Kouzelné místo, kde je stále co objevovat.

Pětikolák při strojové jízdě z Petrova do Lokte projíždí odbočkou Velichov.

Pohled do naplněného sálu od Petrova, kde začínala větev ČSD

Pohled do Bülthausenu se smíšeným vlakem vedeným strojem řady 71 a soupravou prázdných vozů na nakládku písku.
Smíšený vlak projíždějící krásně ztvárněnou rovinatou krajinou mezi Kleinhauserfehnem a Eichfeldenem.Eichfeldenen je nádherně provedená stanička. Bohužel jsou v ní použity výhybky s malým poloměrem a v nepříliš vhodné konfiguraci, takže při posunu na zhlaví na obrázku byly problémy s vykolejováním. 

Nádherný modul vlečky dolu Jan byl umístěn v Německu za Bülthausenem coby Johanesgrube.

Z Holdstedtu odjíždí rychlík do Lipska. Cestující rychle přestupují do osobního vlaku do Bülthausenu, který se vydá na cestu, až rychlík uvolní traťový úsek k odbočce.

Pohled do nákladového obvodu v Kiritzschau.  
Jedna z vleček na metrovém rozchodu.


Nově budovaný přístav Ziegelwiesenkai

Co říct závěrem? Kouzlo parního provozu a převážně krátkých dřevěných vagónků nás na tři dny zcela pohltilo. Překrásné, pohodové, předvánoční setkání s kamarády. Už se moc těšíme na příští rok, kdy bude setkání již v listopadu, aby se ho mohli zúčastnit kamarádi s elektrifikovanou dvojkolejkou.