31. března 2012

Jesenice 2012 - reportáž


Řepná kampaň na Pevnoskalsku 2.IV.2012

Kdesi pod horami, malebným krajem Pevnoskalska, vede transversálka, na které je celý rok poměrně rušno a to jak díky uhelným dolům, tak dalším průmyslovým podnikům a vojenskému prostoru. V době řepné kampaně si však tato malebná trať nezadá hustotou provozu s hlavní tratí a hustota provozu je úctyhodná i na přilehlých lokálkách a úzkorozchodných tratích. Inu cukrovar Pevná Skála zvládne zpracovat opravdu slušné množství řepy a ta se dováží, jak jinak než po železnici. Toulali jsme se tedy s kamarády s fotoaparáty podél tratí mezi Polipsy, Kácovem, Hrabovou, Josefovem, Jirkovem, Loktem a Malou. Občas jsme zavítali i na lokálku do Berouna a Lhoty a nebo na vlečku cukrovaru v Pevné Skále. Naší pozornosti samozřejmě neunikla ani kouzelná úzkorozchodka z Berouna do Černovic, Střížovic, Kamenice, Damilu a Pevné Skály. Pokusili jsme se pro Vás alespoň na fotografiích zachytit onu neopakovatelnou atmosféru řepné kampaně v době pomalu končícího parního provozu.

Pojďme si tedy společně několik fotografií prohlédnou.
Začněme leteckým pohledem na Pevnoskalsko, ve kterém jsme se pohybovali. Přímo pod námi je vidět stanice Malá, ze které vede transverzálka do Lokte a Jirkova. Za Jirkovem se trať stáčí k Josefovu a dále pokračuje kolem dolu Hrabová do Kácova, který už se bohužel do záběru nevešel, stejně jako Polipsy s depem.
Z Jirkova odbočuje lokálka do Berouna, který lze vytušit nahoře uprostřed snímku, a do Lhoty, která je vidět v pravém horním rohu.
Z Jirkova také vycházela vlečka (s povoleným osobním provozem) do cukrovaru v Pevné Skále, který je dobře patrný uprostřed snímku.
V levé části snímku je velmi dobře vidět prakticky celou úzkorozchodku. Sledujme ji od vlečky v cukrovaru přes Damil (v popředí), za kterým se trať prudce stáčí doprava a vede do Kamenice. Dále pak vede do v lesích ukrytých Střížovic. V pozadí pak vidíme Černovice, za kterými se trať opět stáčí doprava k Berounu.
Sluníčko se už prokousalo z ranní mlhy a kouká spolu s námi na motoráček ujíždějící k Polipsům
Chvíli po něm mířil do Polips z Kácova manipulační vlak
Manipulák do Kácova a Josefova na výjezdu z Polips s depem a horami v pozadí
Na výjezdu z Kácova zachytil objektiv fotoaparátu Sedmičku s osobním vlakem. Byla to jedna z posledních souprav dřeváků v pravidelném provozu u nás
Ucelený vlak s řepou pro cukrovar v Pevné Skále s Němkou v čele mezi Polipsy a Kácovem
Dva pohledy na průběžný nákladní vlak blížící se ke Kácovu vedený jedničkovým čtyřkolákem

Nex4522 vedený již v moderní trakci se blíží do Polips
Uhlí v depu už je vyloženo a vozy mohou být odeslány k nakládce. V době řepné kampaně byl vysokostěnných vozů vždy nedostatek
I v Lokti bývalo plno. Zde Nex předjíždí manipulák
Manipulák na vjezdu do Jirkova
Osobní vlak s Všudybylkou sjíždí do Josefova
Zamráča rozjíždí spěšný vlak z Josefova
V Lokti odpočívá v ranním slunci čtyřkolák před příjezdem manipuláku
Vozy s řepou připravené k odjezdu ze Lhoty
Celkový pohled do cukrovaru ze směru od Damilu na úzké
Vlak z řepou je sunut z Jirkova do cukrovaru

Smíšený vlak v Berouně na úzké je připraven k odjezdu. Čeká už jen na příjezd motoráčku ze Lhoty

Motoráček už je na cestě
Motoráček právě zastavil a lidé urychleně přestupují
Křižování dvou smíšených vlaků a manipuláku v Černovicích
Řepný vláček ve Střížovicích
Setkání smíšeného a řepného vlaku v Kamenici
Řepný vláček u cukrovaru
Díky splítce je možné řepu v cukrovaru vykládat z normálněrozchodných i úzkorozchodných vozů
Množství řepy vyložené v cukrovaru bylo úctyhodné
A zde je většina těch, kteří si toto nádherné setkání opravdu užili. Už se těšíme na další společné setkání


Pro Zababov připravil Martin Kejhar.
Fotografie: Martina Berková, Vilém Pevný, Tonda Benešovský, Bohumil Skála a Martin Kejhar

Jesenice 2012 - fotoreportáže

Jesenice 2012 - Setkání modulářů H0 a H0e.

Ve dnech 22. až 24. března 2012 proběhlo v Jesenici u Rakovníka setkání modulářů H0 a H0e ze Zababova a místního KŽM. Setkání v kolébce české modulovky (viz odkaz níže) proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a myslím, že i návštěvníci z řad veřejnosti byli spokojeni. Zde naleznete reportáže a odkazy na fotogalerie.

V ostrém ranním slunci rozjíždí Zamráča průběžný nákladní vlak z Kácova
Fotogalerie Petra Berky
Fotogalerie Jirky Bočka
Fotogalerie Viléma Pevného a Bohouše Skály
První veřejný provoz modulového kolejiště

Pravděpodobně první veřejný provoz modulového (stavebnicového) kolejiště v Československu se uskutečnil právě v Jesenici již roku 1988.
Jak dokládá zápis z kroniky jesenického klubu byli se tam již tenkrát podívat někteří členové dnešního Zababova