20. května 2019

Modletice v II. epoše


V roce 1845, když do města pod Hraničními horami dorazila železnice, rozhodl se místní spolek statkářů a podnikatelů, že se zasadí o pokračování trati dál do hor. Vždyť železnice přináší pokrok a rozvoj chudé horské oblasti. 
A tak v roce 1872 začala stavba místní trati do důležitého střediska zdejšího kraje, do Lokte, kde trať zpočátku končila. Pomohl tomu i objev zdejších zásob hnědého uhlí, který postupem času pomohl vzniku dolu Hrabová. 


Další lokálka se začala stavět v roce 1881 do nedalekého městečka, do Bílého Potoka. Obě trati využívají společného traťového tělesa až k Schichtově továrně. V roce 1882 totiž továrnu převzal syn zakladatele, Johannes. Jedním z jeho prvních nápadů bylo dostat podnik blíž k železnici a lodní dopravě. Roku 1882 proto začal budovat novou mýdlárnu hned vedle trati. 

Na základě dohody se Saským královstvím se začalo stavět pokračování trati do Eichfeldenu, kam byly koleje položeny o dva roky dříve. Horský úsek je náročný nejen sklonovými poměry a četnými oblouky, ale vyžádal si přímo na hranici i stavbu krátkého tunelu. Přesto se stavitelům zdálo, že díky blízkému napojení na německý přístav ve Wilhelmsbergu, a tím na světové trhy, bude trať prosperovat. 


V roce 1895 rozhodla rakousko-uherská akciová společnost Apollo, že v Bílém Potoku postaví nový závod. Ropná rafinerie Apollo byla uvedena do provozu v roce 1896.
Moderní závod patřil svou rozlohou k druhé největší rafinérii minerálních olejů v monarchii. 


Vyráběl benzín, petrolej, parafín, svíčky, vazelínu, asfalt, dokonce i umělý led. Po vzniku Československé republiky se spojil s Moravskou těžební společností a s Rafinériemi Šumperk a provozoval svou vlastní obchodní společnost Apollo-Nafta.


O 2 roky později později vznikla před státní hranicí odbočka Říp, a místní trať kopíruje státní hranici přes Novou Ves a Prudkou až do Lhoty. Rentabilitě provozu přispívá nález černého uhlí ve Lhotě, a tak místní důl Jan spolu s papírnou v Prudké pomáhají udržet lokálku při životě. 


Fotogalerie: