31. října 2005

Nový Bor 2005 H0e - reportáž

Úzkokolejka v Novém Boru 2005

Ve dnech 26. - 30. Října 2005 jezdila H0e na výroční klubové setkání v Novém Boru. Setkání bylo zaměřeno na ladění leptaných podvalníků a testování inovovaných výhybek. Jeden modelový den byl odježděn s vozidly OBB.

Poprvé bylo použito Horymírovo nové překladiště s novou podvlaníkovou jámou.

Abstract:

Annual meeting of Zababov club took place in Nový Bor from 26th to 30th October 2005 . The narrow gauge section (H0e) built a layout connected to the regular gauge. Attention was focused on etched rollboecke "tuning" and robustness improvements of handmade turnouts. One session was pure with OBB rolling stock, all other with pure ČSD. A new Horymir's H0-H0e transloading module with a new rollbockgrube was used for the first time.

Pochůzka po trati

Z normálněrozchodné stanice Kvítečkov vede trať krátkým protiobloukem do prostoru překladiště. Zde je dvojice výhybek k překladišti a k podvalníkové jámě. Kolej k překladišti je zakončena vagónovací rampou. Normálněrozchodné kolejivo je na dřevěných pražcích, oblouky R=1000mm. Úzkorozchodná část má překládkovou kolej mezi vozy, kolej na pahrbek k vagónování, kolej k podvalníkové jámě a dvojici dopravních kolejí, umožňující objezd soupravy. Přestavování výhybek je umístěno v zapuštěné kapse na boku modulu a provádí se otočnými přepínači. Z překladiště vychází traťový oblouk za budovou stanice Kvítečkov. Oblouk z fleximodulů, na kterých se nacházelo nástupište pro přestup cestujících z normálně rozchodné trati, přivádí trať k dvojici protioblouků s klesáním 30 promile. Pod klesáním pokračuje zatravněná rovina, skalní zářez a zastávka Plže s vinohrady. Oblouk trati nás nízkým náspem převádí přes ploché údolí a travnatou plání vjíždíme do dvoukolejné stanice Tetín. Za Tetínem míjíme dominantu trati, zříceninu hradu Bubenberk, a dalším zářezem se stáčíme do oblouku ústícího před stanici Včelnička. Ve Včelničce je k dispozici kusá kolej, díky níž může staniční manipulační kolej zůstat volná pro objíždění souprav.
Celkový pohled na moduliště
Široký pohled na úzké moduliště

Provoz


Obyvatelé Kvítečkova, Tetína a Včelničky oslavili znovuobnovení provozu na místní úzkorozchodné dráze. Právě před rokem byl pro technickou nezpůsobilost přerušen její provoz a tehdy vznikla známá fotografie lokomotivy U37 s nápisem DNES NAPOSLED. Dvanáct měsíců se zainteresované podniky s různou intenzitou věnovaly její obnově, až v Novém Boru opět vyjely osobní i nákladní vlaky se zátěží pro naše malé stanice. Cestující již nemusejí chodit pěšky k vlakům projíždějícím kvítečkovskou stanicí na Starou Paku a na Olomouc a hojně využívají obnovenou osobní dopravu. Trať zatím nebyla obnovena v celé délce známé z minulých let, ani nedošlo na projektovaná prodloužení, ale stavební podniky již zahájily práce na obnově trati až do Kazína.

První den, kdy se jezdilo podle starého grafikonu, jsme nákladní dopravu zahajovali ještě s překládkou do úzkorozchodných vozů. Druhý den se zahájením platnosti nového GVD bylo zprovozněno několik starých podvalníků a mohla začít i přeprava normálněrozchodných vozů. Z Šemíkových Leptáren n.p. se v osobní dopravě představil M21.0 a oplenové vozy. První den ještě dosluhovaly rakouské nákladní vozy, ale s Bohoušovým příjezdem trať ovládla čistě tuzemská vozidla ČSD a KBK.

Tentokrát byly všechny tři stanice vybaveny telefonem a nad provozem trati bděl dispečer. Zpočátku ještě samostatný dispečer sídlil v překladišti, ale druhého dne tuto službu převzal výpravčí Kvítečkova. Od té doby všichni Kvítečkovští výpravčí vykonávali i službu dispečera nad lokálkou do Včelničky.

V noci z neděle na pondělí došlo k odstoupení území úzkorozchodné dráhy Rakousku a celý provoz převzaly dráhy ÖBB. Služební řečí se stala němčina a provozní personál se snažil ji využívat. Výpravčí v Kvítečkově obsluhovali své trati dvojjazyčně. V nákladní dopravě byly použity podvalové vozy a vykázaly srovnatelný jízdní odpor s podvalníky při trojnásobném průměru osy. Problematiku vhodného maziva a upravení ložisek podvalníků analyzuje Plzeňská pobočka Výzkumného ústavu úzkokolejných vozidel.

Grafikon byl vytvořen Bohoušem v návaznosti na GVD normálního rozchoduTechnické detaily

Podvalníky

Na setkání byly sestaveny dva podvalníky verze 2.0 b2 s otočným oplenem a průměrem osy 0.6mm. Ostrá verze je na spadnutí.

Podvalníkování upravených vozů

H0 vybavuje vozy dvojkolími odpovídajícími RP25 a pružnými nárazníky. Spřáhlo je zafixováno a zkráceno. Test prokázal, že tyto vozy jsou podvalníkovatelné, ale při projektování moduliště je třeba se vyhnout protiobloukům s malým poloměrem.
Detail napodvalníkovaných vozů s rozvory 6.5m v protioblouku R700mm

M21


Šemíkův M21 z leptu vlastní konstrukce na upraveném pojezdu HallingOpleny

Šemíkovy opleny z leptu vlastní konstrukce dle Jindřichohradeckého vzoru

Poučení pro příště

SEKCE


 • pplno materiálu není označeno jmenovkou, nebo barevným kódem
 • řada z nás nemá aktuální visačku 

MODULY


 • rozsah layoutu byl malý, ale vyvážený. Neškodily by vícekolejné koncové stanice
 • ne všechny moduly byly oštítkovány z obou stran
 • chybí krátké šturcové nástavce za konce trati, přes desky nelze fotit 

SUBTERRAIN


 • Tetín má hrbaté koleje vinou podkladu, hladce jezdící vozy putují po stanici
 • pod všemi moduly chybí háčky na zavěšení dočasné kabeláže (220V, X3, telefon)
 • Šemík měl moc zajímavé šroubení s plastovými hlavami na spojování modulů i připojování nohou (www.dualpraha.cz)
 • bočnice mnoha modulů nemají nátěr RAL6002 

NOHY


 • otočná kolečka se po nastavení musejí dobře utáhnout, nám se druhý den propadl střed stanice o 1cm
 • deskové nohy pod Horymírovy obloukové moduly se skládají zdlouhavě 

TRANSPORTY


 • stále je mnoho balíčků na nošení z a do auta. I toto by chtělo zefektivnit
 • Horymírovy bedny se skládají pracně
 • nohy pro transport není čím sepnout do balíku 

X1


 • Víťa na některých modulech nedodržel barvy
 • rozhraní X1 na H0-ČSD Překladiště není dle nové normy
 • většina modulů nemá fixovaná vedení X1, ta pak visí pod moduly
 • napájení celého modulu přes žárovku 12V/5W, na místo napájení jen srdcovky nevykazovalo problémy
 • Horymírovy oblouky vyžadují zdlouhavou fixaci vodičů X1 do kolíčků pro transport 

X3


 • zdířky shora dostupné (Včelnička) jsou lepší, než zdířky z boku (Tetín a Překladiště)
 • čtyři zdířky (Tetín a Překladiště) jsou lepší, než jedna (Včelnička)
 • oštítkovat kabely X3
 • Včelničku vybavit centrálním rozbočovačem (dodává Libor S z N-Scale) 

FREDY


 • Fredy mají mít kapsičky a ne štítky napevno
 • odkládací drátěné držáky jsou používány mnohem častěji, než police 

TELEFON a HODINY


 • chybí nám blízké hodiny
 • telefony jsou vhodné s funkcí REDIAL 

POLICE


 • v Tetíně a překladišti jsou moc užitečné, ale lepší by byla šířka A5, aby bylo možné odkládat provozní pomůcky
 • přední hrana 10mm vysoká by byla lepší
 • police by měly držet vodorovně 

KAPSÁŘE


 • chybí kapsy na listy k odesílání prázdných vozů
 • asi bude vhodné udělat plastové průhledné kapsy na názvy kapes 

KOLEJIVO


 • CODE 55 na balsových pražcích je vyhovující
 • na čepu 1,5mm již neupadl žádný jazyk výhybky
 • ze struny 0,5mm ohnuté do „3D L“ neupadl žádný jazyk výhybky
 • nikdo si nevyčistil kolejivo předem doma ale vyčištění na místě, které by stejně proběhlo, bylo dostatečné
 • Šemík měl temena kolejnic postříkané bezbarvým lakem a probroušení chvíli trvalo
 • Šemík má na modulu koleje propadlé jak lavór. Není to kritická závada, ale na výtažné koleji to bylo nepříjemné.
 • Šemík nemá kolej kolmo směřující na rozhraní, tak mu bylo předvedeno kouzlo se zrcátkem
 • všechny moduly prověřit na příčnou vodorovnost kolejnicových pásů na styku
 • kolejnice na stycích modulů srazit do svislého klínu o cca 0,3mm
 • Šemík chce objednat kolejivo CODE 55 a CODE 40 (spojená objednávka s Horymírem a Poustvou) 

PŘESTAVNÍKY


 • několikrát se uvolnil spoj hřídele přestavníku v překladišti (oprava utažením šroubu)
 • nedoléhala spolehlivě výhybka ve Včelničce 

PODVALNÍKOVÁ JÁMA


 • normálněrozchodné vozy cestují, jáma je ve sklonu
 • nájezd jámy je nutné odizolovat
 • mnoho normálněrozchodných vozů má nevyhovující spřáhlo (nutno označovat k vyřazení)
 • pořídit měrku na polohu spřáhla normálněrozchodného vozu
 • připravit malé samolepky PODVALNÍKOVATELNÝ ANO NE na karty vozů H0-ČSD
 • zúžit rozchod jámy na normálním rozchodu, rozšířit prostor pro pohyb oplenů podvalníků 

NÁVĚSTIDLA


 • zcela chyběly pevné návěsti
 • chyběly námezníky
 • osadit šachtu do spojky mezi překladištěm a Kvítčkovem 

VOZIDLA


 • U37.9 potřebují zatížit a doplnit sběr proudu i běhounem
 • M21.0 je zbytečně těžký
 • Tu47.006 by měla být dozatížena
 • D/u by měly být zatíženy, míru vhodného zatížení Poustva zkoumá
 • vozy od Štrobacha je nutno přezkoušet, zda dosedají všemi koly
 • Sasáky mají spřáhla šikmo mimo osu
 • vozy od Štrobacha mají spřáhla mimo předepsanou výšku
 • některé vozy nemají ve vozové kartě vlastní fotografii
 • vozidla by měla mít přehledné přepravky pro rychlé vybalování a balení (viz karimatka)
 • na dvojkolí pro podvalníky lze použít Roco důlní vozíky
 • některá normálněrozchdná i úzkorozchodná vozidla nemají nastavená rozkolí
 • chybí spojovací tyče mezi vozy
 • lokomotivám zmenšit vůli spřáhel ve zdvihu a sklápění
 • Spřáhla Roco (drátěná) se ukázala jako naprosto nevhodná 

PROVOZ


 • provozní dokumentace má být z neměnné části, kterou se naučíme a proměnné části, kterou dostaneme pár dní před akcí
 • ve stanicich musejí být pověšeny kartičky s texty pro předpisový tel. hovor.
 • ve stanicích musejí být kartičky s obrázky řazení souprav Mn vlaků
 • chybí náklad
 • potřebujeme do překladiště úzkorozchodnou zálohu, která bude Mn vlaku připravovat zátěž. Pro ni jsou potřeba vozy s nárazníky.
 • chybí plný sortiment nákladových listů
 • je třeba lépe organizovat požadavky na zátěž pro jednotlivé stanice s ohledem na omezenou kapacitu Mn vlaků 

KRAJINA


 • zabezpečit svahy proti pádu vozidel něčím jiným, než pásy lepenky
 • zakrýt povrch minimálně hliněným nátěrem, nabarvit pražce a zaštěrkovat
 • Předvést Šemíkovi technologii Woodland Scenics pro výrobu skal
 • kdo má trávu podél kolejnic, zkontroluje proti tmavému pozadí, že žádná stébla se nepokládají na temena kolejnic 

BUDOVY a TECHNIKA


 • vyznačit půdorysy, nebo lépe objemy budov
 • do překladiště doplnit stěnu proti pádu vozidel (u krajních kolejí)
 • chybí zapichovací šturcy na momentálně kusé koleje (konec objízdné v překladišti) 

DÍLNIČKA


 • s sebou spolehlivé pracoviště na čištění kol vozidel 

Nový Bor 2005 - reportáž

Rychlá fotoreportáž z Nového Boru 2005

celkový pohled na moduliště
Os9505 před Lípou

Os9505 před Lípou
Z našich úzkorozchodek

Z našich úzkorozchodek
Příjezd MOs9635 do Kvítečkova
MOs9632 se blíží do Kravař
Všudybylka s Os9605 míjí předvěst do Zahrádek při cestě do Kvítečkova
Hektor vezoucí PV98503 do stanice Plzeň vlečky projíždí skalním městem před Lípou.
Dva pohledy na Všudybylku vezoucí Os9604 u předvěsti do Zahrádek

Dva pohledy na Všudybylku vezoucí Os9604 u předvěsti do Zahrádek
Skupina vlaků připravená k odjezdu z Lípy
Brejlovec rozjiždí z Lípy těžký Pn68563 do Liberce
Dva pohledy na přípřež Brejlovce a Zamráči s rychlíkem R884 na cestě do Olomouce.


Fotili: MarekT, MartinK, Poustva, VláďaS