30. prosince 2008

Vánoční Ostramo 2008 - reportáž

Vánoční setkání v Ostravě

Již tradičně pořádal klub OSTRAMO ke konci roku malé provozní setkání. Rád jsem přijal spolu s několika dalšími členy Zababova pozvání kamarádů z OSTRAMA a v neděli 28.12.2008 jsem sbalil několik vozů a lokomotiv a vypravil se do ostravské klubovny. Na upraveném kolejišti, které představovalo hlavní trať vedoucí ze skryté stanice Hanušovice do Jeseníku a na navazující lokálce vedoucí přes Cholinu a Horní Heřmanice do Javorníku probíhal čilý provoz. Zvláště zajímavý byl provoz v Jeseníku, kde většina vlaků končila a nebo začínala a kde se předávala zátěž. Dvoučlenná obsluha měla opravdu celý modelový den co dělat a bylo se také na co koukat. Provoz byl veden převážně v parní trakci a vozidlový park odpovídal až na drobné výjimky konci padesátých a počátku šedesátých let.

Chtěl bych tímto kamarádům z OSTRAMA poděkovat za příjemné setkání a přeji všem modelářům modulářům hodně podobných pohodových setkání v roce 2009 a hodně radosti z našeho společného koníčka.

Pár fotek řekne více než dlouhé psaní:
Příprava provozu v Hanušovicích.
Němka v Hanušovicích najíždí na první Pn vlak do Jeseníku
Po ránu panuje v Jeseníku klid. Motoráček je připraven k odjezdu do Javorníku a posunující Hektor čeká na příjezd Pn vlaku, který mu přiveze práci.
Osobní vlak do Hanušovic je připraven k odjezdu na první koleji, zatímco na páté je odstavena souprava jezdící do Javorníku. Na druhé koleji čeká němka na svůj Pn vlak.
Pn vlak připraven k odjezdu z Jeseníku do Hanušovic.
Mn v Cholině
Mn do Javorníku za Cholinou
Mn do Javorníku se blíží k Horním Heřmanicím
Malý Bejček posunoval v Javorníku
V Javorníku bylo v některých okamžicích dost plno. Osobní vlak je již připraven k odjezdu do Jeseníku.
Čtyřkolák posunující v Javorníku
Odpolední Mn z Javorníku za Horními Heřmanicemi.
Mn ujíždí k Cholině
Motoráček vedle remízy v Javorníku.

Text: Martin Kejhar


Fotografie: Jan Grania, Martin Kejhar