27. září 2023

Modletice 21.9. - 24.9.2023


Seznámení s kolejištěm:

Na našem kolejišti najdete:

- dvě stanice na modelovém rozchodu H0 ( 1 435 mm )Slibov (skyté nádraží) a Kácov (nejblíže výčepu),

- jednu stanici pro rozchod H0 i H0e ( úzký rozchod 760 mm ) – Beroun a dopravny Kůrovec, Kamenice, Homolka a Poustevna.

V kolejišti úzkého rozchodu jsou zakomponovány dvě ÚVRATĚ, které simulují vysoké převýšení.

Kácov je krajské město, kde sídlí i starosta Pevný. Starosta rád kouká (ve volných chvílích) z okna své kanceláře na nádraží a sleduje místní cvrkot. Rozhodl se touto cestou podpořit i růst města, aby mohl koukat na soupravy, které mu sem přijedou. Nadmořská výška Kácova je 90 cm nad parketou.

Beroun je větší město, které je sídlem úzkokolejné dráhy. Jeho nadmořská výška je 130 cm nad parketou.

Protože je to přestupní uzel, jak pro obyvatele Kamenice, Kůrovce i pro pracovníky u Lesní železnice, rozhodly se Státní dráhy o zlepšení spojení mezi městy. Proto zde zastavují i spěšné vlaky.

Kůrovec je malé město uprostřed lesů.

Na přelomu 19. a 20. století se majitel zdejšího panství rozhodl vybudovat v místních příkrých kopcích síť vleček určených pro svoz dřeva. Během několika let obtížných stavebních prací se povedlo vybudovat první část Lesní železnice mezi Kůrovcem a Poustevnou. Nadmořská výška Poustevny je 145 cm nad parketou.

Po dokončení prvních dvou úvratí byly naplánovány další úvratě na protějším kopci, které byly zrealizovány o pár let později. Další pokusy o prodloužení tratě tímto směrem nebyly kvůli nestabilnímu podloží ve zdejších močálech podniknuty.

Díky rostoucí poptávce po vytěženém dřevu se zvětšoval zájem kraje a starosty Pevného o zřízení nových pracovních míst pro dělníky a o rozšíření železnice samotné. Proto se vedení Lesní železnice rozhodlo o rozšíření první větve směrem k Poustevně a druhé větve do malého města Homolka. V Homolce pak bylo vybudováno zázemí pro potřeby Lesní železnice. Homolka je už vysoko v kopcích. Její madmořská výška dosahuje 148 cm nad parketou. Časem se za Homolkou podařilo protáhnout trať až do Třískové.

Kamenice je okresní město, které je proslulé svoji sklárnou a mrazírnami. V letošním roce bylo očekáváno zvýšení poptávky po produktech těchto podniků a tím pádem i podstatné navýšení množství komodit přepravených přes kamenické nádraží. Aby zvýšené přepravní potřeby zdejšího průmyslu mohly být uspokojeny, ředitelství obou továren zažádala Státní dráhy o zavedení většího počtu průběžných nákladních vlaků. Této žádosti bylo se změnou grafikonu vyhověno. Pro letošní poptávku by tedy měl být počet zaváděných vlaků dostatečný.


Popis provozu:

Rozchod H0 ( 1 435 mm ):

Na „normálním rozchodu“ naleznete provoz vlaků nákladních Průběžných (Pn), Manipulačních (Mn) čí osobních Rychlíkových (R), Spěšných (Sp) a Osobních (Os).

Vlak Pn převáží železniční vozy mezi Kácovem a jinými, dopravně významnějšími místy. Tato dopravně významnější místa nahrazuje skrytá stanice Slibov.

Vlak Mn je zpravidla vlak, který sváží a rozváží železniční vozy mezi místy dopravně méně významnými a místy dopravně významnějšími – obsluhuje vlečky, nákladiště a méně významné stanice.

Mn vlaky jezdí v úseku Slibov – Beroun, kde plní úlohu návozu / odvozu zátěže do/z Berouna samotného či pro rozchod H0e [Kůrovec, Kamenice (vlečky)]. V případě naloženého nákladu na/ve voze, který směřuje do Kůrovce či Kamenice a nedostatku podvalníků pod vozy se vozy překládají z „normálních“ vozů do vozů „úzkého“ rozchodu.


Vlak R je vlak dálkové vnitrostátní přepravy, který zastavuje pouze ve větších městech. Na tomto vlaku najdeme klasické vozy označené A, B, popř. lůžkové (WLAB) či lehátkové vozy (Bc), které z konečné stanice pokračují na mezinárodním vlaku dále. Vlak veze ve vybrané dny i poštovní vůz.

Vlaky Sp zastavují zpravidla častěji, než vlaky kategorie R, ale méně častěji než vlaky kategorie Os. Jezdí sestaveny především z vozů 2.třídy. V případě nemožnosti nasazení některého z vozů např. důvodu opravy je tento vůz nahrazen vozem (BDs) - vozem se služebním oddílem pro vlakvedoucího (průvodčího) s možností přepravy menších zásilek, popř. vozem AB (půlený vůz 1. a 2. třídy).

Vlaky Os jsou v železniční hantýrce nazývány jako „Courák“. Je to z důvodu, že zastavují zpravidla na všech stanicích a zastávkách v dané trase.

Na našem kolejišti je provoz těchto vlaků rozmanitý. Někdy na nich lze vidět parní lokomotivu s klasickou soupravou, jindy zas motorový vůz s přívěsnými vozy. Občas pak velkou lokomotivu s klasickými vozy 2. třídy.

Rozchod H0e ( 760 mm ):

Na „úzkém rozchodu“ naleznete provoz vlaků nákladních Průběžných (Pn), Manipulačních (Mn) a Osobních (Os).

Vlak Pn plní funkci obsluhy vleček u Kamenice. Převáží vozy na podvalnících z „normálního“ rozchodu s brzdícími vozy nebo může za tyto vozy zapřáhnout i vozy „úzké“ či jet jen s „normálními“ nebo „úzkými samostatně.

Vlak MnO plní funkci obsluhy stanice Kůrovec, který je středem lesnické těžby. Úkolem tohoto vlaku je dopravit potřebné suroviny pro lesní železnice do Kůrovce. Následně zpět do Berouna vytěžené dřevo z lesů. Zajímavostí je, že sebou veze i osobní vůz pro běžné cestující a zaměstnance lesních železnic, kteří přijíždí z Kácova či dalších okresních měst.

Vlaky Os jsou běžnou součástí obsluhy. Ráno vezou z Kamenice a Kůrovce děti a studenty do základních a středních škol. V Kůrovci by měl vlak Os 251 vyčkat na svezení dětí z lesní železnice z Poustevny a Homolky. V Berouně pak děti přestupují do Os vlaku, aby se dostali do Kácova a do Sp vlaku do Slibova a dalších příslušných měst. Odpoledne je to naopak. Vlak Os 254 vyčká na Sp ze Slibova, Os z Kácova a vyráží odvézt studenty do svých domovů.

V rámci zvyšování kvality dopravy, na popud místního starosty, byly na trati mezi Berounem a Kácovem testovány vysoko rychlostní vlaky. Zapůjčená souprava ICE spolkové železniční společnosti DB zde dosáhla rychlosti 305 km/h.

Jako vzpomínka na doby minulé byl vypraven zvláštní vlak vedený parní lokomotivou Albatros 498.106, spolu s 13 rychlíkovými vozy, která na této trati dosáhla maximální rychlosti 146 km/h.

Inu šotoušovo srdce zase jednou zaplesalo.

LESNÍ ŽELEZNICE:

Lesní železnice má sídlo v Kůrovci. Je rozdělena do dvou částí.

První část vede pouze do Úvratí, směr Kamenice. Obsluha je povolena pouze vlečkovými vlaky mezi pravidelnou dopravou. Trať je řízena dle předpisu D3 (Zjednodušené řízení drážní dopravy), kdy výpravčí nebo dispečer nemá přehled o volnosti koleje a je závislý na hlášení od strojvedoucích!

Druhá část vede z dopravny Kůrovec přímo do Úvratě, dále přes úvraťové koleje do výhybny na vrcholu. Zde se trať rozděluje do Poustevny či malé vesnice se jménem Homolka.

Před touto výhybkou od Berouna i vlečky musí být umístěna Lichoběžníková tabulka.

V případě jízdy z/do lesa je potřeba se dotázat dirigujícího dispečera, zda je pro vlečkový vlak z/do Lesa (od/do Poustevny / Homolky) cesta volná! (!Neplatí za obsazení dopravny Kůrovec! V tomto případě se dotazuje přímo výpravčího.)

Obsluha této větve se provádí podle množství vytěženého dřeva či návoz potřebných surovin pro další těžbu (oleje, naftu či benzín), dle pokynů správce lesních železnic.

!!! NA TYTO VLEČKY NESMÍ PODVALNÍKY !!!!

 


 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Poznámka: Komentáře mohou přidávat pouze členové tohoto blogu.