30. května 2009

FREMO Perleberg 2009 - reportáž

Mezinárodní setkání FREMO HO-RE v Perlebergu

Stalo se již tradicí, že každý lichý rok v květnu vyráží výprava členů Zababova a FREMO na velké mezinárodní setkání do Německa. Třikrát jsme se v minulosti zúčastnili setkání v Pritzwalku. Letos došlo ke dvěma změnám oproti minulým letům. Setkání bylo přesunuto do nové sportovní haly v nedalekém Perlebergu a také se trochu posunulo modelované období. Setkání bylo tentokrát zaměřeno na provoz v sedmdesátých a osmdesátých letech.
Stanice Perleberg Nord v modelu, tak jak vypadala před 30 lety. Dnes je místní trať již zrušena a staniční budova přeměněna na restauraci (viz vložený obrázek). Hala leží asi 300 m od této budovy.

Provozní téma a popis kolejiště.


Námětem setkání byl provoz v oblasti česko-německého trojmezí. Stará Paka představovala přechodovou stanici ČSD, do které byly zaústěny tratě z Východního i Západního Německa. Vedle staré Paky ještě před hranicí s NDR se nacházela SETUZA s rozsáhlou vlečkou. Do českého vnitrozemí vedla hlavní jednokolejná trať přes Kvítečkov. Vzhledem k zanedbané údržbě a nedávným povodním musel být pro veškerý provoz uzavřen most přes řeku za Kvítečkovem a tak byly naše stanice dočasně odstřiženy od mateřské železniční sítě. Vzhledem k důležitosti podniků v tomto regionu byla dohodnuta doprava do této oblasti přes NDR. Záhy se však ukázalo, že trať DR nemá dostatečnou propustnost a proto byl aktivován starý říční přístav v Kvítečkově, který byl již částečně přestavěn na kontejnerový terminál. Přeprava hnědého uhlí pro SETUZU i další odběratele v oblasti včetně příhraničních oblastí NDR a NSR probíhala lodí do kvítečkovského přístavu a dále vlaky do míst konečného určení. Ani toto opatření však nezajistilo dostatečnou přepravní kapacitu pro odříznutý region a tak byl zaveden další pár nákladních vlaků přes území NSR. Nedávné povodně poškodily také nedalekou trať spojující NDR a NSR a tak přes Starou Paku byla vedena odklonem také řada vlaků mezi těmito státy.

Síť DR na setkání představovala trať od státní hranice za SETUZOU přes Weissenberg, Premnitz, Lugau a Waldhagen do skryté stanice Dars, ze které pomyslně vedla druhá trať do sítě ČSD. Ve Weissenbergu byla napojena síť lokálek vedoucích přes Klein Rossau do Schaplingenu, do Kurzu a úzkorozchodka do Cranzahlu. V Premnitz bylo připojeno několik vleček včetně papírny pod mohutným hradem Kriebstein. Před Waldhagenem odbočovala trať do Graal Muritz. Dříve trať pokračovala dále do Bad Grafensteinu, ale nyní je hranice uzavřena.

Na straně NSR byla těsně za hranicí uzlová stanice Ober Roden. Z ní vedla směrem k hranici s NDR trať přes Kronwerk do Bad Grafensteinu. V Kronwerku byla připojena rozsáhlá síť přístavních vleček. Na druhou stranu vedla hlavní trať přes Lanken, Felixstein, odbočku Burg am Stausee do skryté stanice Vechta. V Lankenu navazovala síť úzkorozchodných drah. Z Felixsteinu vedla lokálka do Gefreesu.

Kolejiště a provoz na něm byly velmi zajímavé. Bylo k vidění spousta zajímavých modulů a zákoutí na nich a samozřejmě také mnoho krásných a zajímavých modelů vozidel. Ježdění jsme si pořádně užili, a to jak v našich stanicích, tak německých. Už dnes se těšíme na další setkání za dva roky.

Více o setkání a jeho atmosféře řeknou následující fotografie.
Naložit tentokrát všechen materiál nebylo úplně jednoduché, ale podařilo se. Ještě zaplachtovat a naložit osobní věci a můžeme vyrazit.
V Perlebergu nás přivítala nová moderní sportovní hala.
V hale byly již na nohou díly Ober Rodenu připravené ke smontování.
A tak jsme se rychle pustili do stavby Staré Paky, od které se dále stavělo celé moduliště.
Stará Paka už je na nohou a poster s historií skutečné stanice i popisem modulu už visí.

A takhle vypadalo postavené kolejiště. Pohled do sálu přes Starou Paku a kontejnerový terminál u Kvítečkova.
Pohled na větev ČSD. V popředí je Kvítečkov s kontejnerovým terminálem. V pozadí je Stará Paka.
Příprava provozu vrcholí. Hektor v Kvítečkově posunuje vybalené vozy do výchozího postavení.
Vše je připraveno a Hektor čeká na další práci.
Kolejiště je postaveno a můžeme začít jezdit. Hlavní organizátoři (zleva Felix, Burkhard a Thomas) vysvětlují vše potřebné před zahájením provozu.
Provozní novinkou na tomto setkání bylo, že všechny nákladní vlaky musely mít označení konce vlaku.
To platilo i na úzké.
A už jezdíme. Vedoucí posunu ve Staré Pace si na nedostatek práce určitě nestěžoval.
Zdá se, že výpravčí ve Staré Pace má dost času a může se vybavovat. Zdání ale často klame. Provoz byl poměrně hustý.
Manipulační vlak do Kvítečkova je připraven k odjezdu z Paky.
Mezinárodní rychlík vedený BR01 DR projíždí Starou Pakou.
Krátce po něm projíždí ucelený vlak cisteren.
Krasin s osobním vlakem do Kvítečkova opouští Starou Paku.
Výpravčí v Kvítečkově má také práce dost, ale je to práce příjemná.
Hektor na záloze v Kvítečkově má od rána co dělat.
Motoráček pro zaměstnance SETUZY je připraven k odjezdu z Kvítečkova.
Zatím co se 431.0, která přivezla manipulák, chystá dobírat vodu, kvítečkovská záloha již pilně posunuje.
Zamráča odstupuje od osobního vlaku.
Druhý fotograf vyfotil stejnou situaci z druhé strany.
Osobní vlak je již opět připraven k odjezdu v Kvítečkově.
Některé osobní vlaky DR zajížděly až do Kvítečkova.
V předávacím kolejišti přístavu je k odjezdu do SETUZY připravená ucelená souprava s uhlím. Vozy na sousední koleji čekají na nakládku uhlí pro menší odběratele na obou stranách hranice.
I Krasin musí dobrat vodu.
Manipulák na vjezdu do Kvítečkova.
Osobní vlak DR s řídícím vozem v čele u vjezdu do Staré Paky se SETUZOU v pozadí.
Hektor v SETUZE
Těžký nákladní vlak projíždí podél předávacího kolejiště SETUZY.
Posun s uhlím v SETUZE.
V SETUZE bylo dost často plno.
Prázdné cisterny je potřeba přistavit k nakládce.
Ve Weissenbergu je potřeba provozní pomůcky i ovládání stanice, která je plně zabezpečena pomocí klíčů, dobře nastudovat.
Služba ve Weissenbergu je pak čistá radost.

Záloha ve Weissenbergu.
Osobní vlak ČSD ve Weissenbergu.
Pro změnu osobní vlak DR v čele s BR110 ve Weissenbergu.
Na lokálkovém nádraží ve Weissenbergu je k odjezdu připraven osobní vlak do Kurzu.
Motoráček odjíždí z Weissenbergu do Klein Rossau.
Pozor na přejezdu! Nebezpečnou rychlostí 15 km/hod zde právě ujíždí osobák na cestě do Klein Rossau.
Lokálka vede rovinatou krajinou s množstvím mokřadů.
V Schaplingenu, kde končila jedna z lokálek, bylo stále živo.
Pohled do Premslinu.
V Perlebergu byla v minulosti veliká vojenská posádka. Na modulech je znázorněna část cvičište a autoparku. Hala, ve které se konalo setkání by v modelu byla od této brány asi jeden metr nalevo a 20 cm před modulem na dnes již bývalém cvičišti.
Pohled do Perleberg Nord ve směru od kasáren.

Pohled do Dalminu. V písčitých oblastech Německa byly na lokálkách kladeny do štěrku jen výhybky.
Na dvorku před stodolou.
Zahrádky v Dalminu.

V Dalminu právě zastavil osobní vlak.
Hurá na výlet úzkorozchodným vláčkem do Krušných hor.
Ještě jednou osobáček na krušnohorské úzké.
V Premnitz je před začátkem směny klid. To se brzy změní neboť se zde třídí zátěž pro přilehlé stanice a vlečky.
Industriestrasse připojená k Premnitz je krásnou ukázkou, jak lze na malém prostoru vytvořit provozně velmi zajímavý celek. Čtyři vlečky na dvoudílném modulu.

Hrad Kriebstein focený z parku před papírnou v podhradí.
Pohled na hrad přes papírnu.

Nádvoří hradu Kriebstein.
Celkový pohled na papírnu a hrad.
Schéma vlečky v Kriebsteinu.
Pohled do papírny ze svahu od hradu.
Pohled do papírny od vjezdu.


Vykládka kaolínu v papírně.
Jedna z točen v papírně. Posun přes točny se i v modelu provádí pomocí vrátku s řetězem.
Letecký pohled na točny v Kriebsteinu . Řetěz pro posun vozu z jedné točny na druhou už je připraven.

Vůz se již blíží k druhé točně.
Dvorek s garážemi v podhradí Kriebsteinu.
Mosty ve výhybně a odbočce Burg am Stausee.
Nákladní vlak směřující do stanice Burg am Stausee.
Motorový osobní vlak projíždí kolem stavědla v odbočce Burg am Stausee.
Pohled do Felixsteinu v plném provozu přes depo.

Ještě jednou Felixstein. Tentokrát focený ze směru od Lankenu.
Křižování osobních vlaků ve Felixsteinu.
Nákladní vlak se zátěží pro úzkou právě dorazil do Lankenu.
Překladiště na úzkou v Lankenu.
V Lankenu se nakládalo na podvalové vozy o stošest.
Úzkorozchodná drezína odstavená v Lankenu.
Rozestavěné depo v Ober Rodenu.
Posun v Kronwerku.
Nakládka poštovních kontejnerů v Kronwerku byla právě ukončena.
Pohled na stavědlo v Kronwerku s přístavními vlečkami v pozadí.
Přístav Holzdamm.
Ruch před skladištěm v přístavu Ziegelwiesenkai.
Pohled do Bad Grafensteinu od hranic s NDR, kam se momentálně nejezdí.
Před staniční budovou v Bad Grafensteinu je stále živo.
Osobní vlak odjíždí z Bad Grafensteinu.
Osobní vlak z Bad Grafensteinu v zastávce Steinwiessen
Motorový vlak odjíždí z Gefreesu. Na třetí koleji je již skoro sestavený manipulák do Felixsteinu.
Motorový vlak z Gefreesu ujíždí do Felixsteinu.
A za ním projíždí stejnou trasu manipulační vlak vedený strojem řady 290 DB.

A toto je naše výprava, která už se těší na další setkání za dva roky.
Voda je dobrána a tak plnou parou vpřed vstříc dalším krásným setkáním.

Pro Zababov připravil Martin Kejhar.

Fotografie Jan Grania, Radek Šindelář, Jiří Růžička, Marek Tvrdý, Bohumil Skála a Martin Kejhar.