23. června 2013

Milevsko 2013 - reportáž H0

Celoklubové provozní setkání 13. - 16. června 2013

Máme za sebou další provozní setkání. Šlo o setkání konané na již tradičním místě v milevské sportovní hale. Pořádala ho klubová rada a mělo jít o setkání všech sekcí napříč celým Zababovem. Tradičně největší účast patřila velikosti H0, kde byl sestaven velice zajímavý motiv tratí, který zařadil ústřední stanici Stará Paka zase do trochu jiné polohy, než v minulosti bývala.

Motivem byla hlavní trať vedoucí z vnitrozemí (Polipsy) do velké pohraniční stanice (Stará Paka), ze které kdysi vedly dvě tratě přes hranice. Oba přechody v době provozu však byly zavřené a tak po jedné z bývalých tratí zůstala ve stanici zachována pouze větší kolejová skupina sloužící již jen jako kusé koleje a krátký kousek traťové koleje. Druhá větev hlavní trati pokračovala kdysi přes Kácov k dalšímu pohraničnímu přechodu. I ten byl však již zavřený a tak trať v Kácově končila a dále k hranicím byla neudržována.

Z velké pohraniční stanice Staré Paky vycházela zpět do vnitrozemí místní trať. Za dirigující stanicí Ledeč odbočovala krátká vlečka do cukrovaru Pevná Skála n.p. Do cukrovaru se cukrová řepa dovážela nejen po tratích normálního rozchodu, ale i po síti úzkorozchodných tratí končících v cukrovaru. Z Ledče pokračovala trať do Berouna, kde se nacházelo přípojné místo dalších dvou úzkorozchodných drah. Dále se dalo pokračovat přes Bechyni a Poříčí do Hukovic, ze kterých se obsluhovala dlouhá vlečka Haspelberg.
Koncová stanice Kácov
V koncové příhraniční stanici Kácov nocovala souprava osobního vlaku do Hukovic. Zároveň jsem zajížděl osobák z vnitrozemí a dvakrát denně rychlík, který se zde otáčel. Staniční personál tak měl dostatek práce a pokud navíc přijel delší manipulační vlak pro Milevsko-vlečky, nebylo o zajímavé situace nouze.
Vjezdová část Milevska - vlečky, v pozadí Kácov
Místní záloha ve Staré Pace a T 478.1 čekající na zátěž pro manipulační vlak
Obsluha ve Staré Pace měla práci po celý den. Ihned po nastoupení do služby, ranní kávě a prvnímu obsloužení osobáků, nastal perný okamžik. A sice to, že do každého směru se vypravovalo po jednom manipulačním vlaku. Pokud noční směna ve stanici provedla svoji práci kvalitně, daly se obsloužit manipulační vlaky do Kácova, Berouna a Hukovic současně se zátěží pro Polipsy a uhlím do Setuzy. Obsluha, která tuto ranní špičku nezvládla měla o zábavu postaráno na celý den, protože docházelo ke zpožděním a horší návaznosti osobních vlaků.
Plynárna v Hrabové
Důl v Hrabové zásoboval celý layout kvalitním uhlím. Nejvíce ho spotřebovala samozřejmě Setuza, ale i kotelna v Milevsku a uhelné sklady v Bechyni a Kvítečkově. Hrabová rozšířila nabídku o produkty z místní plynárny, která byla dlouhé období uzavřená, protože procházela technologickou rekonstrukcí, aby rozšířila svůj sortiment a stíhala pokrýt zvyšující se poptávku průmyslu v Československu.
Uhlobaron si se zlostí v očích prohlíží svůj znárodněný důl.
Polipsy
Polipsy plnily důstojnou roli zbytku tratí v Československu. Sloužit zde patřilo k těm nejpříjemnějším pracím v celém layoutu. Grafikon byl tak dobře navržen, že Polipsy zvládaly vše bez zbytečných stresových situací. Přesto obsluha neměla moc volných chvil a sejšna zde utekla velmi rychle.
Manipulační vlak s místní zálohou v Kvítečkově
 V Kvítečkově přibyla místní vojenská posádka a průmysl vzniklý v rámci třetí pětiletky. Kvůli vzrůstající přepravě zboží byla stanice rozšířena o jednu kolej, aby kapacitně postačovala. Nárůst průmyslu klade vyšší nároky na personál a obsluhu stanice. Ne každý je tohoto schopen, a proto bylo několik zaměstnanců ČSD vysláno na letní školení do výcvikového střediska VUML v Rožnově pod Radhoštěm. Zde se budou zacvičovat na novém ovládání stanice, které bude v následující pětiletce v Kvítečkově instalováno.
Árpád
Árpád
V rámci dne socialistické mládeže probíhala jízda historickým vozem Árpád. Nejlepší studenti ze škol v Kvítečkově a Staré Pace měli jízdu zdarma.

Poříčí nad Sázavou
Zastávka s nákladištěm Poříčí nad Sázavou patřila mezi nejkrásnější úseky tratě. Nedaleká řeka je velmi oblíbena vodáky a díky dobrému vlakovému spojení, byla frekvence vlaků vyšší, než v zimním období. Probíhající řepná kampaň v cukrovaru Pevná-Skála měla vliv na zvýšenou nakládku na zdejší odstavné koleji.


ČSD vyšla vstříc nejen vodákům v Pořící, ale i radním z města Bechyně. Pro zvýšení kvality poskytovaných služeb socialistickému lidu, byly zavedeny lázeňské vlaky. Respektive všechny osobní vlaky projíždějící přes Bechyni, zde zastavovali. Zdejší rašelinové koupele si oblíbila armáda z posádky v nedalekém Kvítečkově. Pro větší utužení mužstva a zocelení naší armády nařídil kvítečkovský velitel, aby se v lázních ve větší míře začaly používat skotské střiky.

Návštěvníci lázní v Bechyni čekají na vlak

Pro Zababov připravil František Jedlička.
Fotografie Honza Grania, Ivan Staša.