2. října 2011

Lužná 2011 - reportáž


Krátká fotoreportáž.

Do Lužné jsem odjížděl se smíšenými pocity. Na jednu stranu jsem se velmi těšil na setkání s kamarády v prostředí železničního muzea. Na druhou stranu jsem měl trochu obavy, jak zvládneme stavbu modulového kolejiště v hale oprav, kde přece jenom není podlaha ani nejrovnější ani nejčistší. Ukázalo se však, že mé obavy byly zbytečné. Ze strany organizátorů bylo vše velmi dobře připraveno. Stavbu jsme i na nerovné podlaze zvládli a pak už jsme si jen užívali ježdění a prostředí muzea.

O atmosféře tohoto pohodového setkání nejlépe poví fotografie.
V muzeu je k obdivování spousta vozidel a železniční techniky. Lákadlem tohoto víkendu byli Brejlovci, kteří se shromáždili kolem točny
Plno Brejlovců nebylo jen kolem velké točny. Pozadu nezůstalo ani modelové depo
Moduliště jsme měli postaveno v hale oprav. Pozadí modulišti vytvářelo několik parních lokomotiv. Zde 313.432 a v pozadí rozebraný kafemlejnek . Podél těchto strojů se vine trať úzkorozchodky.
Druhým strojem byl známý Papoušek
Pohled na kolejiště ve směru od Josefova. Veřneřice jsou schovány za lesem. Beroun je dobře vidět uprostřed a v pozadí je Kácov
Beroun, ve kterém se stále něco dělo, přitahoval pozornost mnoha diváků
Osobáček v oblouku trati před Střížovicemi
Úzká končila vlečkou do lomu po prudkém klesání a křížení s hlavní tratí

Té účko s vozy do lomu před klesáním
Osobák vyjíždějící z Polips byl stejně jako ostatní vlaky sledován mnoha diváky. Těch bylo poměrně dost a myslím, že tentokrát byli díky rozvinutému a dobře přehlédnutelnému layoutu a lavičkám, ze kterých viděli i ti menší, spokojeni.
Křižování manipuláků v Josefově
Křižování manipuláků v Josefově


A pro změnu křižování těžkých průběžných nákladních vlaků
Odpolední pohoda ve Lhotě
Rychlík do Polips
Pohled do dolu Hrabová
Manipulák do Hrabové

Manipulák do Kácova projíždí kolem Hrabové

Manipulák do Kácova projíždí kolem Hrabové
Bejček na cestě do Kácova
Manipulák do Berouna je připraven a čeká až projede osobák
Rychlík do Jirkova při výjezdu z Kácova
Motorový rychlík přijíždí k Hrabové
Těžký vojenský transport s přípřeží Sergeje a Brejlovce překonal hřeben mezi Jirkovem a Josefovem. Sergej v Josefově odsoupil a transport dále pokračoval jen s Brejlovcem. Na několika dalších fotografiích budeme sledovat jeho cestu přes Veřneřice k Berounu
Rychlík
Rychlík
Rychlík
Sedmička s osobákem na cestě do Polips
Rychlík u Hrabové
Osobní vlak se sedmičkou v čele směřující do Kácova projíždí kolem Hrabové
Těžký cisternový vlak s němkou v čele na témže místě
Jedna z posledních fotek na tomto krásném setkání. V ostrém podvečerním slunci pózují v Kácově stroje, které se zde sjely, aby byly zabaleny před demontáží moduliště. Lidé odešli , setkání končí. Ať žije to příští
 
Pro Zababov připravil Martin Kejhar.

Fotografie Martin Kejhar.