23. října 2011

Komorní Lhotka 2011 - reportáž


Vzhledem k tomu, že setkání je velmi pěkně popsáno na stránkách Ostramo, přidám jen pár obrázků z míst, kde jsem sloužil (a ve volných chvilkách fotil) a také pár obrázků Jozefa Kisse pro dokreslení atmosféry setkání. Postupně jsem sloužil v Kvítečkově, Pace, Lipové, Lokti, jako strojvedoucí v Polsku a opět v Kvítečkově. Z Paky prakticky žádné fotky nemám, protože tam na focení opravdu nebyl čas.
Rosnička pilně posunovala v Kvítečkově. Právě přistavila vozy k vykládce do uhelných skladů
Rosnička při vytahování vozů do trati před Kvítečkovem
Od Kácova se ke Kvítečkovu blíží těžký nákladní vlak
Zamráča rozjíždí osobák z Kvítečkova
Tentýž osobák již plnou rychlostí ujíždí směrem k Pace
Další osobák na stejném místě z druhé strany
A pro změnu rychlík s Brejlovcem na odjezdu z Kvítečkova
Druhý rychlík ve směru do Paky
Dva pohledy na těžký uhelný vlak na cestě do Kvítečkova - první
Dva pohledy na těžký uhelný vlak na cestě do Kvítečkova - druhý
A za ním uháněl osobák se Zamráčou v čele a se spěšninovým vozem
První prototyp Zamračené zastavil s průběžným vlakem v Kvítečkově
A již vlak rozjíždí na cestě směrem k Pace
Československý a polský osobák na souběhu tratí před Starou Pakou
Spěšný vlak z Lokte vedený jedním z prototypů našich motorových lokomotiv na vjezdu do Lipové
Celkový pohled do Lipové s osobáčkem připraveným k odjezdu do Kadaně
Brejlovec dobírá naftu v depu v Lipové
Celkový pohled na depo v Lipové, kde se stroje neustále střídaly
Uhelný vlak v Lipové

Rychlík do Hanušovic odjíždí z Lipové. Zamráča neodjíždí s osobákem, ale přistavuje služební vůz k manipuláku do Lokte
Osobák z Kadaně se blíží do Lokte
Z druhé strany se k Lokti blíží osobák z Lipové
A další lokálkový osobák
Odpolední pohoda v Cholině
Ve volných jízdách se objevila již tradičně různá zajímavá a také teprve vznikající vozidla. V Javorníku se setkalo několik motorových vozů a souprav. Uprostřed rozestavěný Arpád od Jozefa Kisse
Polská krasavice ve Swierkově
A druhá polská parní krasavice. Pro změnu rakouského původu
Jeden z posledních rychlíků setkání se blíží ke Kvítečkovu
Na tomto setkání jezdilo jako strojvedoucí mnoho dětí (většinou ještě pod dozorem rodičů). Bylo vidět, že si to užívají a mají z toho radost. Doufejme, že se časem pustí i do stavby modelů a modulů. A tak plnou parou (vlastně u Brejlovce na plný plyn) vstříc dalším setkáním, jako bylo toto

Pro Zababov připravil Martin Kejhar.
Fotografie Martin Kejhar a Jozef Kiss.