20. dubna 2004

Braunlage H0 - Workshop - výroba stromů

29. dubna 2004
Braunlage Multiscale - Work Shop - výroba stromů

Na výročním setkání FREMO 2004 v Braunlage bylo k vidění i několik workshopů týkajících se různých dovedností, důležitých pro provoz, stavbu a úpravu komponent, krajiny a tak podobně.
To se to maká když je tu něco na posilněnou
Tento příspěvek se speciálně týká výroby jehličnatých stromů.

Výroba stromů není až zas tak složitá jak by se mohlo zdát.

Chce to mít jen trochu toho správného materiálu.

Ve workshopu byly ukázány dva postupy výroby kmenů.

Finalizace tedy ozelenění je pak stejná. Autor využívá zajímavé postupy pro fixaci. Máme i časopis Miba speciál který je téměř celý věnován právě výrobě stomů.

Ten správný materiál :
Silflor
Vzorek materiálu Silflor
Dalším nutným správným materiálem je :
Kůra z borovice
Nicméně v tomto stavu je pro nás nepoužitelná.

Pro naše potřeby musí vypadat takto :
Rozemletá kůra

Postup výroby kmene ze dřevěných tyček

První z postupů výroby kmene je dle mého názoru snažší, neboť nevyžaduje speciální šablonu.
Silné špejle a vrták o průměru vkládaného drátu
Vrták je asi 1,2 mm (Podle použitého ocelového či měděného drátu)

průměr tyčky na konci zašpičatělé je 5 až 6 mm

Vrtáme v  různých úhlech pokud možno přes střed tyčky.
Provlékání drátku tyčkou
Popřípadě ještě přivrtáme dírky pokud je malá hustota.
Tak kam by se ještě nějaká větev šikla ?
Hustě ovětvený kmen pak vypadá  asi takhle:
No už by to mohlo stačit, nebo ne ?
Máme-li dostatečně zavětveno je kmen připraven k další činnosti.

Druhý postup vytváření kmene

Je k němu potřeba šablona pro navlečení drátu.

Zde je vidět prázdná šablona pro strom hodně rozvětvený a vysoký.

Šablona je dlouhá asi 40 cm.
Prázdná šablona
Šablona s již zavlečeným drátem.

Průměr drátu pro větve je asi  1 až 1.3 mm.

Na obrázku se podvléká drát pro kmen.

Průmět tohoto drátu je 1.3 až 2 mm.

Zde je drát stejný tedy přibližně 1.3 mm.
Zavlékání kmenového drátu
Pokud zavlečeme drát pro kmen můžeme začít pájet.

Nedříve spodní drát.
Pájení spodního drátku kmene
A potom horní drát.

Na obrázku si všiměte kolíčku  kterým se fixuje držák kmene.
Pájení horního drátu kmene
Hotový polotovar kmene vypadá následovně.

Všíměte si, že autor používá pro uchycení stromu banánek.
Hotový polotovar kmene

Závěrečná faze tvorby stromů

Máme li vytvořen kmen buď prvním či druhým postupem pak pokračujeme jeho pokrytím kůrou.

Další postup je nadále u obou typů kmene úplmě stejný.

Nejdříve kmen nabarvíme.
Barvení kmene
Pozor barva NESMÍ zaschnout !!

Na ješte mokrý kmen sypeme ze všech stran kůru .
Sypání drcené kůry
Nemusíme to jen cukrovat ;-)
To je ono !
Až teď takto pokrytý kmen necháme zaschnout.
Kmeny v depu kmenů
Jsou-li kmeny zaschlé můžeme pokračovat.

Vezmeme takto předpřipravený silflor:
Předohýbaný silflor
A položíme ho na větev a po té přichytíme pinetkou.
Přichycení silfloru pinetkou
Po té otočíme vzhůru nohama a necháme uschnout.
Takhle nějak to musíme chytit a pověsit
Když to zaschne pak to vypadá takto:
Stromy v různém stadiu rozpracovanosti a zazelenění
No a ještě detail :

Detail silfloru na větvi
Takhle potom vypadají hotové stromy.
Výsledek práce ve workshopu

Pro Zababov připravil Zdeněk Valter     Zababov 007, FREMO 420003


Foto Milan Bělohávek, Zdeněk Valter