20. dubna 2004

Braunlage H0 - Workshop - vozy a jejich úprava pro FREMO provoz

Na výročním setkání FREMO 2004 v Braunlage bylo k vidění i několik workshopů týkajících se různých dovedností, důležitých pro provoz, stavbu a úpravu komponent, krajiny a tak podobně.

Jedním ze zajímavých a hlavně důležitých byl o úpravě vozů pro provoz Fremo.

Jedná se o zásadní úpravy vozu, které pak přispívají k jeho lepším jízdním vlastnostem a v neposlední řadě i jejich vzhledové úpravě.

Zde je jejich výčet:

  • Fixace kinematiky
  • Výměna nárazníků za pružné
  • Výměna dvojkolí
  • Zkrácení (zapuštění) šachty NEM
  • Dovažování 
  • Zmínka o patině

První a zásadní úpravou je fixace kinematiky pokud jí vůz má.
Kinematika FIX
Na obrázku je fixovaná kinematika vozu. Zde je přilepená.

Lze ji samozřejmě fixovat i méně drastickými způsoby.

Například nějakým kolíčkem = to je vhodné zejména pro obojetné provozovatele - tj doma i na setkáních.

Ptáte se na důvod ?

Je jednoduchý - kinematika souží zejména pro provoz na domácích kolejišítích, kde samozřejmě příznivě ovlivňuje jízdní vlastnosti v ostrých malých obloucích na krátkých soupravách přibližně s desti vozy.

Ale co udělá kinematika je-li takovýto vůz zařazen do soupravy o dvaceti a více vozech na modulech ?

Neudrží se v rovném směru a vybočí !!!!

Síly které na ní působí jsou značné.

To je výsledek testů kluků z FREMO.

Teď si velmi dobře prohlédněte následující obrázek :
Vůz zespodu
Je na něm vidět vyměněné nárazníky.

Dvojkolí - samozřejmě RP 25 nebo lépe Finescale.

Dodané závaží ale zejména si všiměte detailu zkrácené šachty s přilepeným spřáhlem.
Detail upravené šachty NEM
To má svůj závažný důvod proč zkracovat respektive posouvat šachtu tak aby spřáhlo (jeho svislá ploška byla) bylo s nárazníky v jedné přímce.

Viz následující obrázek:
Nárazníky s opěrnou ploškou spřáhla NEM v jedné přímce
Někdo z vás by však mohl namítat, že by takové vozy mohly mít problémy při jízdě v oblouku.

Nicméně následující obrázek vozu v rukách Milana Bělohlávka vám odpoví proč tomu tak není.
Pružné nárazníky
Ano to je důvod proč vyměňovat nárazníky - pevné za pružné - jako u skutečných vozů.

Umožní to samozřejmě i realističtější propojení vozů s vemi malou vůlí.
Minimální vůle mezi vozy
Maximální vůle mezi vozy
Na stránkách Martina Pischkyho nejdete  více o spřáhlech a jejich usazení pro FREMO zde !

 Teď trochu suchého textu neboť k tomuto nelze jinak.

 Ve druhém obrázku jste si zajisté všimli závaží. Zatím jsem se o tom příliš nerozepisoval.

Bohužel na toto téma je více názorů.

Jeden z názorů je, že vůz má mít asi 10 gramů na 1 cm délky.

Druhý se řidí počtem os cca 50 g na osu.

Na závěr jěště něco k vzhledové úpravě vozů.

Na dalších obrázcích je vidět úprava modelového plechového vozu - proreznutí bočnice.
Naleptávání původního továrního nátěru špinavým trichlorovým ředidlem
Naleptávání - schne to ?
Ale ano schne.
No a na úplný konec ještě dva obrázky.

Na prvním je vůz po aplikaci suchých kříd.
Aplikace suchých kříd
A ještě přípravek, kterým kolegové tu křídu fixují.

Není to však pro nás úplná novinka.

Podobné postupy a lépe popisuje náš kolega Peter M na stránkách

http://railweb.acs.sk/view.php?cisloclanku=2004022701
Fixator kříd

Pro Zababov přiipravil Zdeněk Valter  Zababov 007, Fremo 420003