14. listopadu 2004

Nový Bor 2004 - reportáž

Výroční setkání klubu Zababov Nový Bor 2004


Tak se nám opět odehrálo setkání s moduly – tentokrát výroční – ku příležitosti třetího roku trvání klubu. Tohoto setkání se zúčastnily všechny sekce H0-ČSD, TT-ČSD, N-scale i H0e. Setkání bylo na čtyři dny a někteří z nás využili toho, že byla možnost přijet již ve středu večer.
Plánovaný Layout
Ve skutečnosti to vypadalo takto:
Pohled číslo 1 do haly
Pohled číslo 2
Pohled číslo 3
Hala umožňovala i účast divácké veřejnosti z hlediště. Účast na ploše je jinak na setkáních povolena jen předem ohlášeným hostům.
Naši diváci
O stavbě, provozu a případných změnách layoutu a problémech budou psát podrobně jednotlivé sekce H0-ČSD, H0e, TT-ČSD a N-scale.

Setkání doprovázelo také několik doprovodných programů, které byly určeny pro všechny, napříč měřítky či rozchody.

Pro další fungování klubu byla nejdůležitější klubová konference. Jejím hlavním úkolem byla volba nové klubové rady. Ta dostála jistých drobných změn. Klubová konference potvrdila v předsednické funkci Martina Kejhara a ve fukci pokladníka Tomáše Poláka. Místopředsedou se stal Zdeněk Valter.
Pohoda na celoklubové konferenci
Na setkání se také konaly konference sekční H0-ČSD a H0e kde byli zvoleni tito členové:

  • Za sekci H0-ČSD od 1.1.2005 Martin Wenzel
  • Za sekci H0e Vláďa Vacek

Detaily jsou v zápise z konferencí sekčních a konference celoklubové.
No a proto na setkání jezdíme především - M262 jako zaměstnanecký vlak opouští vlečku Bechyně
Dalším programem byly tři demonstrace technologií, které se setkaly se značným ohlasem.

První na řadě byla STN Vláďi Soukupa.
Vláďa Soukup při demonstraci STN
Následovala demonstrace Reného Novotného a Petra Sammera o sádře, jejím ohýbání a skalách z ní.
René drží formu v pravé a již hotový odlitek v levé ruce
Zajímavým momentem bylo ohýbání sádry předvedené Petrem Sammerem.
Příprava sádry v pravo - lukoprenová forma zdiva vlevo
No a poslední oficiální demonstrace byla o elektrostatickém flokování trávy od Tomáše Poláka.
Flokovačka s menší sypací nádobkou - větší je vpravo na obrázku
Tráva trochu blíž
No a detail postavených chlupů - trávy
Dále Tomáš předvedl i aplikaci posypu na modulu.
Opatrně abychom nevysypali !
A třepeme a třepeme .......
Takovou neoficiální demonstrací bylo sestavení vyhybky JT 6 Radkem Malinou a Ondrou Tomšou v předem vyrobené šabloně.
Šablona na výrobu výhybky JT 6
Výhybka pak po vlepení všech zbývajících pražců může vypadat takto:
Tak to je konečně ta správná vexle !
Atmosféra setkání byla příjemná – rád bych touto cestou pochválil organizátory, jmenovitě Vláďu Soukupa a Davida Struppa za vhodně zvolenou halu a služby spojené se setkáním, důležité pro přežití nás, účastníků. Dík patří samozřejmě i ostatním, kteří přiložili ruku k dílu a přispěli tak ke zdárnému průběhu akce.

Foto: Franta Jedlička, Radek Malina, Bohouš Skála, Ondra Tomša, Zdeněk Valter

Zdeněk Valter Zababov 007

Vzhůru na další setkání