2. února 2007

Elektrické zapojení modulů

Následující požadavky jsou nejnutnějším minimem, které musí splňovat váš běžný traťový modul, aby mohl být bez problémů provozován ve společném kolejišti s ostatními moduly.

Základní požadavky


  • žádné zařízení ani kabel a 230V nesmí být pevnou součástí modulu
  • na mechanickém rozhraní nesmí dojít k elektrickému kontaktu sousedních kolejnic
  • použité zdířky mají jmenovitý průměr 4mm a k nim odpovídající banánky

Rozvod DCC signálu


  • k napájení se používají dva kabely s průřezem minimálně 0,75 mm2, pro průběžné vedení se doporučují dva kabely sprůřezem 1,5mm2
  • kabely přesahují kraje modulu v podélné ose o 15cm
  • vodiče jsou zakončeny banánky nebo zdířkami podle následujícího obrázku (při pohledu na čelo modulu je banánek vlevo a zdířka vpravo)

Poznámky

Souhrn závazných požadavků a dopručení je ke stažení zde

enorma_v23.pdf

Radek Šindelář