14. listopadu 2004

Nový Bor H0e 2004 - reportáž

H0e na výročním klubovém setkání v Novém Boru 2004


Ve dnech 27. - 31. Října 2004 se v Novém Boru uskutečnilo výroční klubové setkání. H0e zde jezdila na modulišti obohaceném o Víťovy nové obloukové moduly, poprvé se podjíždělo modulište H0-ČSD po Žoskově modulu JČek21.

Abstract:

Annual meeting of Zababov club took place in Nový Bor from 27th October to 31st October 2004 . The narrow gauge section (H0e) build a layout connected to the regular gauge. The narrow railway started in station Libušín, which was connected to H0 station Kvítečkov. Another connection of H0e to H0 was crossing the regular gauge under the bridge on the module JČek21. This configuration was used for the first time. There were four new arc modules built by Vita. Horymir made a reconstruction of 'Rollbockgrube'. Thus 'Rollboecke' in 'Grube' are now moved using a thread, the same principle as used by Uwe on USte692, but manually driven. Despite the autumn is here, some grass grown up on Poustva's Mjan4996 module. A new panel was added to Station Včelnička (MJan4999). The model looks now like the real station in 60's.
Realizované moduliště

Úzkorozchodná lokální trať Kvítečkov – Libušín - Kazín.

Kvítečkov je okresní město s řadou podniků, středním školstvím, správními úřady a nemocnicí. Město leží na hlavní jednokolejné trati, spádovou oblastí je přitom směr na Liberec. V Kvítečkově staví všechny rychlíky, pouze mezinárodní expresy projíždějí. Manipulační vlaky, celkem pět párů, jsou vedeny dva od Liberce a tři od Olomouce a v Kvítečkově končí. Nádraží je vybudováno mimo město, centrem trati je nádraží v místní části Kvítečkova – Libušín. K nádraží normálně rozchodné trati je napojeno přes překladiště a kusou kolejí s nástupištěm Kvítečkov u.n.

Úzkorozchodná lokální trať Kvítečkov – Libušín – Kazín vznikla koncem 19-tého století jako přípojná trať.

Provoz na trati je veden podle předpisu D3, stanice Libušín je obsazena výpravčím a je dirigující stanicí pro celou trať. Většina osobních vlaků na lokálce (celkem 5 párů plus Mn vlaky s dopravou osob) je směrována především k vlakům do Liberce a od Liberce! Školní vlaky na cca 7.30 do Kvítečkova a v 13.30 zpět jsou bez vazby na osobní vlaky na hlavní trati. Manipulační vlaky jsou vedeny většinou s přepravou osob.

Svodka trati Kvítečkov ú.n. - Libušín - Kazín

za dny 28. - 30. 10. 2004

Provoz na sledované trati je zajišťován jen s maximálním úsilím. Plynulost přepravy poznamenává nedostatek provozního personálu a před zavedením nového grafikonu jsou služební pomůcky tiskárnou dodány až na poslední chvíli.

Ve vozovém parku setrvává neutěšený stav, kdy jednak slouží poměrně slabé lokomotivy U37.9, bez zálohy, a je štěstím, že v traťové službě může vypomáhat v rámci ověřovacích zkoušek jedna z lokomotiv Tu 47.0 z ČKD.

Podvalníků je takový nedostatek, že jsou podvalníkovány jen vozy s nepřeložitelnými materiály a ostatní přepravy zajišťují úzkorozchodné vozy, včetně vozů zapůjčených z jiných drah. Přepravy jsou na poměry naší dráhy tak silné, že na sklonově náročném úseku z Kazína do Tetína výkonově nestačí turnusové U37.9 a vlaky jsou mimořádně vedeny v přípřeži dvojice strojů.

Přes výše uvedené objektivní obtíže byly všechny požadavky na přepravu plněny a plán přepravy dokonce překročen. Ve sledovaném období proběhla i řepná kampaň, která se našeho regionu dotkla jen okrajově, ale přesto kvůli ní byly zařazeny i dávno nepoužívané vozy a zprovozněna lokomotiva U 37.009. Sice se neosvědčila jako příliš spolehlivý stroj, ale její zprovoznění je příslibem rozšíření lokomotivního parku. U 37.008 je stále neprovozní a čeká na novou součást z Rakouska.

Personální situaci na trati alespoň dočasně zlepšil najatý brigádník Z. Maruna ml., který vedl několik pravidelných vlaků.

Lokomotiva T36.001 již výkonově nestačila na náročný posun v překladišti, zejména ložené normálněrozchodné vozy na podvalnících byly nad její síly, stroj čeká generální oprava a doufejme, že po ní bude platná v provozu na naší dráze ještě řadu let.

Vedle dráhy byla veřejnosti zpřístupněna zřícenina a vinné sklípky. Do provozu okrajově zasáhl i jeden rakouský motorový vůz řady 5090 zaslaný z daleké budoucnosti. Z Rakouska pak byla na zkoušku zapůjčena lokomotiva řady 2095, která přes problémy se spřáhly se poměrně dobře osvědčila. Do vinných sklípků byl právě s lokomotivou 2095 vypraven i jeden mimořádný výletní vlak s rakouskými turisty.

Na závěr se uskutečnila jízda s nápisem DNES NAPOSLED, která uzavřela trať pro následující rekonstrukci.

Provozní pomůcky


GVD podle kterého jsme jezdili

Fotogalerie

Osobní vlak na Víťově modulu pod zříceninou hradu Bubenberk
Smíšený vlak vedený Tu47 006 v zeleném oblouku mezi ledovcovými stanicemi Tetín (vlevo) a Včelnička
na stejném místě o 20 let dříve vlak s U37 902
Přípřež U37 s těžkým Mn vede v důsledku špatných personálních podmínek pouze jeden strojvedoucí
Zvláštní zájezdový vlak Rakouských železnic do Moravských vinných sklepů
Bohužel jsme se nevyhnuli několika nehodovým událostem, naštěstí bez obětí na životech


Tři pohledy na Žoskův modul - podjezd H0e pod H0
I na tomto setkání však nakonec projel poslední vlak, za kterým byla trať snesena

Bohouš, Horymír, Poustva
Fotil: Bohouš a Poustva
Fotky upravil: Víťa

Technické detaily

Stručný záznam ze sekční konference, kde byly po setkání probírány technické detaily a problémy, najdete na samostatné stránce.