14. listopadu 2004

Nový Bor 2004 H0 - reportáž

Nový Bor pohledem H0-ČSD

Zdrávas všem příznivcům modelové železnice a modulové v měřítku 1:87 a normálněrozchodné zvlášť. Máme za sebou další z řady jezdících setkání, které bylo tentokráte spojeno s výroční konferencí klubu Zababov.
Hektor vjíždí do Lípy
Plánovaný layout H0 - H0e
Pohled číslo 1
Pohled číslo 2 na layout H0
Setkání se uskutečnilo na severu Čech ve sportovní hale v Novém Boru a přineslo pro sekci H0-ČSD mnoho premiér.

Posuďte sami, poprvé:

  • byly do layoutu zařazeny všechny tři skryté stanice
  • se na trati objevila opravdu veliká odbočná stanice
  • byl fakticky plně průjezdný modul Jirky Čekana i na H0, tak na H0e.
  • se rozdělilo strojvedoucím ježdění na turnusy

Impozantní Stará Paka
Stará Paka v přepravním boxu
To je spolu s premiérovým spaním na matracích přímo v sále, kterého využilo mnoho členů, a díky Davidu Struppovi perfektně zajištěnému stravováním pomocí cateringu přímo v hale novinek více než dost.
Matrace na spaní
Ačkoli kvůli vypadnutí dvou obloukových modulů došlo týden před setkáním k menší změně layoutu v úseku před Lípou, přesto se tato změna nikterak neprojevila na stavbě, či provozu samotném.
Posouvání Kamenců při stavbě
Mechanická stavba byla dokončena v předstihu i přes mírné zdržení způsobené čekáním na moduly dvou stanic a kromě pár malých nepřesností proběhla bez problémů. Zde se velmi osvědčilo větší množství montérů, vedených koordinátorem větve. Stejně tak se osvědčilo i rozdělení do specializovaných čet pro další odvětví (DCC, telefonie a hodiny, příprava vozů a provozu), ve kterých byly pevně přiřazeny zodpovědné osoby, které navíc proškolovaly další odborníky pro příští setkání. Díky tomuto trendu bychom neměli mít v budoucnosti problém i se zastoupením v případě nepřítomnosti některého specialisty.

Během zapojování DCC došlo díky nedodržení standardů na některých modulech k zdržení stavby a následnému výpadku provozu, což dalo zcela jasný podnět k tomu, že pro příště moduly bez tohoto standardu nebudou zařazeny do layoutu. I to je svým způsobem pozitivní zjištění pro příště.

Samotný provoz na modulišti tentokráte představoval dvě hlavní tratě přicházející z jednoho uzlu odkud pokračuje, sice krátká, ale hlavní dvoukolejnou trať. Dále byla v modulišti poměrně dlouhá odbočná vlečka a přechod na úzkorozchodku s jedním mimoúrovňovým křížením tratí H0 a H0e.
Modul Jirky Čekana s mimoúrovňovým křížením
Na první větvi se vyjíždělo z Olomouce přes novou stanici Kamence Zdena Janečka, na které bude postupem času vybudována produkce kamenolomu vč. jeho vlečky. Dále se po velkém oblouku přijelo do zastávky s nákladištěm Borovsko – Housina, za niž po mostě následovalo křížení úzkorozchodky
Kamence
Poté se přijelo do Kvítečkova, kde kromě rozsáhlého posunu docházelo i k odbočení k překladišti na úzkou a to i s možností podvalníkování.
Podvalníkování na úzkou
Z Kvítečkova se ovšem většina strojvedoucích vypravovala dál po trati H0, aby po projetí zastávkou Kravaře přijeli k vjezdovému návěstidlu nové a na dlouhou dobu asi i největší odbočné stanice, kterou je Stará Paka. Perfektně odvedená práce Vládi Marka přinesla mnoho radosti všem zúčastněným, a nemohly ji pokazit ani problémy s některými přestavníky Fulgurex z vadné dodávky od výrobce, ani problémy některých lokomotiv při přejezdu angličanů.
Stará Paka ještě jednou
Ze Staré Paky se dalo jet po dvoukolejce do skryté stanice Liberec, nebo přes úvrať pokračovat do odbočky směrem na Lípu. Na této větvi se na cestě před vjezdovým návěstidlem Zahrádek nacházela odbočka Bílá, a poměrně dlouhý traťový úsek s nákladištěm krav a vlečkou Bechyně. Na odbočce bylo též poprvé použito (modro-bílé ) seřaďovací návěstidlo pro povolení, resp. zakázáni posunu.
555.0129 na dvojkolejce
Po průjezdu již terénem zcela zakrytými Zahrádkami jsme přejeli most a míjejíc po pravé straně masivní skálu se blížíme k pěkně vymodelovanému portálu dlouhého Sychrovského tunelu.

Po jeho projetí jsme se dostali, jak již název napovídá, do stanice Sychrov, za kterou následuje dlouhý traťový úsek podél Plzeňských vleček Jirky Čekana. Zde probíhal poměrně intenzivní posun a byla zde generována značná část zátěže pro nákladní provoz.

V provozu byly již nejen Škodovy závody, ale i vlečky potravin. Člověk se ani nenaděje a díky pestrosti, která ho na trati čekala, se ocitá před vjezdovým návěstidlem a na znamení VOLNO vjíždí do stanice Lípa, aby zde obsluze stanice odevzdal klíč od mašiny – Freda a na turnusovém plánu vyhledal další vlak, který má odjet.
Parkující reaktor ve Škodovce
Ano, strojvedoucí poprvé disponovali kompletním sešitovým jízdním řádem, na kterém měli rozepsané turnusy, které mají odjet. Ačkoli je zde ještě stále co dohánět, zejména, v obězích, aby se turnusy přiblížily realitě, byl toto opět jeden z výrazných kroků, kterými se naše hraní s vláčky dostává do zcela nové dimenze.

Velkým pozitivem bylo i nasazení strojů, které byly prakticky všechny ze správy ČSD a v mnoha případech odpovídaly reálii dané doby. I zde je samozřejmě stále co dohánět, ale je to limitováno prostým počtem kusů. Nicméně díky Břéťovi Píškovi, ale i jiným se zde objevilo v provozu několik excelentních kousků. Ať již to byl krásně modrý Albatros, nebo další menší parní stroje.
354.134 Břéti
354.126
Oproti tomu v nákladním provozu jsme již poměrně ostřílenými mazáky a provoz s vozovými kartami s nákladovými listy (na setkání doplněných novými samolepícími kapsami) se stává rutinou. Díky propojenosti s H0e pak již člověka nepřekvapí, že mu do stanice dorazí náklad vína na vagónu, který byl na podvalnících naložen v Moravských vinných sklepech ležících na úzkorozchodné trati.

Z pohledu H0 je to ode mne asi tak vše co jsem chtěl říci. Z celkového pohledu mě velmi mile překvapila profesionální úroveň workshopů a to jak výběrem témat, tak jejich prezentací a praktickým zabezpečením, vč. jejich časového rozvržení. Za to všem, kteří workshopy připravovali patří můj dík.

Stejně tak mě překvapila i vysoká návštěvnost diváků na tribuně a myslím si, že ačkoli si člověk sice chvílemi připadá jak pojízdný cirkus, mohlo by to pomoci Zababovu dostat se do podvědomí lidí a třebas i získat nové členy.
Diváci na tribuně
Závěrem bych chtěl poděkovat všem zúčastněným a již teď se těším na další setkání s Vámi.

Já se fakt skvěle bavil,

Martin Wenzel

Foto: Milan Bělohlávek, Hoza Grania, Franta Jedlička, Bohouš Skála, Zdeněk Valter

Vláčkem na další setkání