18. prosince 2011

Adventní Milevsko 2011 - reportáž

Adventní posezení s modely – Milevsko 10. a 11. prosince 2011


ZVVZ Milevsko pobočka STS Chvojkovice Brod hlásí splnění výroby dle ročního plánu 2011. V sobotu navečer došlo k předání vzduchových turbín překvapeným zákazníkům. Při příležitosti vánočních nedělních trhů v milevském KD se uskutečnilo adventní setkání nad modely s prezentací práce našich krajinářů. Setkání proběhlo v poklidném ostrůvku oproštěného od okolního předvánočního shonu. Setkali se bývalí, současní i budoucí členové klubu Zababov. A jak napovídá jméno klubu, došlo i na kouzlení. V provozu se tak mohlo setkat několik generací rozličných strojů, které by se v reálném životě jen stěží potkaly. Postavené moduliště ála zkušební okruh VÚKV kdesi na východ od Prahy udělalo radost návštěvníkům trhů bez rozdílu věku. Naplnilo se tak přání kouzelníka Zababy, které vyjádřil pan Blahoš slovy cituji: Ale, pane Zababo, tak se mi zdá, že se vám podařilo, po čem jste toužil. Vždyť ty vaše mašinky vůbec nekouří a vůbec nepotřebují ani uhlí, ani vodu. Vždyť toto jsou ty pravé kouzelné mašinky. Jen kouzelník Zababa mezi nás zase nepřišel.
Zaznamenal a nafotil Vilém Pevný

23. října 2011

Komorní Lhotka 2011 - reportáž


Vzhledem k tomu, že setkání je velmi pěkně popsáno na stránkách Ostramo, přidám jen pár obrázků z míst, kde jsem sloužil (a ve volných chvilkách fotil) a také pár obrázků Jozefa Kisse pro dokreslení atmosféry setkání. Postupně jsem sloužil v Kvítečkově, Pace, Lipové, Lokti, jako strojvedoucí v Polsku a opět v Kvítečkově. Z Paky prakticky žádné fotky nemám, protože tam na focení opravdu nebyl čas.
Rosnička pilně posunovala v Kvítečkově. Právě přistavila vozy k vykládce do uhelných skladů
Rosnička při vytahování vozů do trati před Kvítečkovem
Od Kácova se ke Kvítečkovu blíží těžký nákladní vlak
Zamráča rozjíždí osobák z Kvítečkova
Tentýž osobák již plnou rychlostí ujíždí směrem k Pace
Další osobák na stejném místě z druhé strany
A pro změnu rychlík s Brejlovcem na odjezdu z Kvítečkova
Druhý rychlík ve směru do Paky
Dva pohledy na těžký uhelný vlak na cestě do Kvítečkova - první
Dva pohledy na těžký uhelný vlak na cestě do Kvítečkova - druhý
A za ním uháněl osobák se Zamráčou v čele a se spěšninovým vozem
První prototyp Zamračené zastavil s průběžným vlakem v Kvítečkově
A již vlak rozjíždí na cestě směrem k Pace
Československý a polský osobák na souběhu tratí před Starou Pakou
Spěšný vlak z Lokte vedený jedním z prototypů našich motorových lokomotiv na vjezdu do Lipové
Celkový pohled do Lipové s osobáčkem připraveným k odjezdu do Kadaně
Brejlovec dobírá naftu v depu v Lipové
Celkový pohled na depo v Lipové, kde se stroje neustále střídaly
Uhelný vlak v Lipové

Rychlík do Hanušovic odjíždí z Lipové. Zamráča neodjíždí s osobákem, ale přistavuje služební vůz k manipuláku do Lokte
Osobák z Kadaně se blíží do Lokte
Z druhé strany se k Lokti blíží osobák z Lipové
A další lokálkový osobák
Odpolední pohoda v Cholině
Ve volných jízdách se objevila již tradičně různá zajímavá a také teprve vznikající vozidla. V Javorníku se setkalo několik motorových vozů a souprav. Uprostřed rozestavěný Arpád od Jozefa Kisse
Polská krasavice ve Swierkově
A druhá polská parní krasavice. Pro změnu rakouského původu
Jeden z posledních rychlíků setkání se blíží ke Kvítečkovu
Na tomto setkání jezdilo jako strojvedoucí mnoho dětí (většinou ještě pod dozorem rodičů). Bylo vidět, že si to užívají a mají z toho radost. Doufejme, že se časem pustí i do stavby modelů a modulů. A tak plnou parou (vlastně u Brejlovce na plný plyn) vstříc dalším setkáním, jako bylo toto

Pro Zababov připravil Martin Kejhar.
Fotografie Martin Kejhar a Jozef Kiss.

Komorní Lhotka 2011 - fotoreportáže

Ve dnech 13. až 16. října 2011 proběhlo ve víceúčelové hale v Komorní Lhotce již tradiční mezinárodní setkání modulářů ve velikosti H0. Setkání je pěkně popsáno v reportáži Milana Černohorského na stránkách OSTRAMO. Zde naleznete krátkou fotoreportáž a odkazy na další reportáže a fotogalerie.

Reportáž na stránkách OSTRAMO
Stanice Lipová Lázně ve Lhotce na stránkách OSTRAMO
Košická reportáž
Fotoreportáž Honzi Granii
Fotoreportáž Vildy Pevného a Bohouše Skály

2. října 2011

Lužná 2011 - reportáž


Krátká fotoreportáž.

Do Lužné jsem odjížděl se smíšenými pocity. Na jednu stranu jsem se velmi těšil na setkání s kamarády v prostředí železničního muzea. Na druhou stranu jsem měl trochu obavy, jak zvládneme stavbu modulového kolejiště v hale oprav, kde přece jenom není podlaha ani nejrovnější ani nejčistší. Ukázalo se však, že mé obavy byly zbytečné. Ze strany organizátorů bylo vše velmi dobře připraveno. Stavbu jsme i na nerovné podlaze zvládli a pak už jsme si jen užívali ježdění a prostředí muzea.

O atmosféře tohoto pohodového setkání nejlépe poví fotografie.
V muzeu je k obdivování spousta vozidel a železniční techniky. Lákadlem tohoto víkendu byli Brejlovci, kteří se shromáždili kolem točny
Plno Brejlovců nebylo jen kolem velké točny. Pozadu nezůstalo ani modelové depo
Moduliště jsme měli postaveno v hale oprav. Pozadí modulišti vytvářelo několik parních lokomotiv. Zde 313.432 a v pozadí rozebraný kafemlejnek . Podél těchto strojů se vine trať úzkorozchodky.
Druhým strojem byl známý Papoušek
Pohled na kolejiště ve směru od Josefova. Veřneřice jsou schovány za lesem. Beroun je dobře vidět uprostřed a v pozadí je Kácov
Beroun, ve kterém se stále něco dělo, přitahoval pozornost mnoha diváků
Osobáček v oblouku trati před Střížovicemi
Úzká končila vlečkou do lomu po prudkém klesání a křížení s hlavní tratí

Té účko s vozy do lomu před klesáním
Osobák vyjíždějící z Polips byl stejně jako ostatní vlaky sledován mnoha diváky. Těch bylo poměrně dost a myslím, že tentokrát byli díky rozvinutému a dobře přehlédnutelnému layoutu a lavičkám, ze kterých viděli i ti menší, spokojeni.
Křižování manipuláků v Josefově
Křižování manipuláků v Josefově


A pro změnu křižování těžkých průběžných nákladních vlaků
Odpolední pohoda ve Lhotě
Rychlík do Polips
Pohled do dolu Hrabová
Manipulák do Hrabové

Manipulák do Kácova projíždí kolem Hrabové

Manipulák do Kácova projíždí kolem Hrabové
Bejček na cestě do Kácova
Manipulák do Berouna je připraven a čeká až projede osobák
Rychlík do Jirkova při výjezdu z Kácova
Motorový rychlík přijíždí k Hrabové
Těžký vojenský transport s přípřeží Sergeje a Brejlovce překonal hřeben mezi Jirkovem a Josefovem. Sergej v Josefově odsoupil a transport dále pokračoval jen s Brejlovcem. Na několika dalších fotografiích budeme sledovat jeho cestu přes Veřneřice k Berounu
Rychlík
Rychlík
Rychlík
Sedmička s osobákem na cestě do Polips
Rychlík u Hrabové
Osobní vlak se sedmičkou v čele směřující do Kácova projíždí kolem Hrabové
Těžký cisternový vlak s němkou v čele na témže místě
Jedna z posledních fotek na tomto krásném setkání. V ostrém podvečerním slunci pózují v Kácově stroje, které se zde sjely, aby byly zabaleny před demontáží moduliště. Lidé odešli , setkání končí. Ať žije to příští
 
Pro Zababov připravil Martin Kejhar.

Fotografie Martin Kejhar.