22. září 2013

Lužná 2013 - Model víkend - fotoreportáže

Ve dnech 13. až 15. září 2013 se v Lužné u Rakovníka již potřetí sešli moduláři z KŽM Jesenice, Zababova i zcela nezávislí, aby v rámci modelvíkendu předvedli provoz na kolejišti postaveném již tradičně v hale oprav zdejšího muzejního depa. Atmosféra setkání byla velmi příjemná. Provoz byl velmi dobře připraven a šlapal, jak se patří. V depu byla k vidění také spousta zajímavých vozidel. Nemá cenu se příliš rozepisovat. Obrázky a videa na následujících odkazech řeknou více o tomto krásném a pohodovém setkání.

Průběžný nákladní vlak projíždí Poříčí a malí i velcí diváci ho se zájmem sledují.

Fotoreportáž Ivana Staši

Fotogalerie Jirky Bočka

Fotogalerie Martina Kejhara


Pro Zababov připravil Martin Kejhar.

11. srpna 2013

FREMO Sankt Valentin 2013 - reportáž


Regionální setkání FREMO v Sankt Valentin.Ve dnech 1.8. - 4.8. 2013 proběhlo u rakouského Linze provozní setkání, které bylo zaměřeno na období nedávné. Na trati se tak vystřídaly vlaky osmdesátých a devadesátých let se současnými nejmodernějšími soupravami Railjet. A protože si moderní doba žádá moderní tratě, byla většina layoutu "pod drátama".

Nádherný úsek trati mezi Rothenburgem a Bambergem
 Layout

Při pohledu na layout jsou modře značené tratě elektrifikované. Hlavní dvojkolejná elektrifikovaná trať vedla ze skryté stanice Vídeň přes Obere Warth, úžasně propracovanou stanici Rothenburg do koncového Bambergu-západ, který měl na setkání premiéru. Z Rothenburgu odbočovala elektrifikovaná trať vedoucí přes Spital am Pyhrn a šrotiště do skryté stanice Wendeburg.
Schéma stanice Bamberg-west

Bamberg - west


Koncová stanice Bamberg - západ je stavěna jako úvraťová stanice pro dvoukolejné elektrifikované tratě. Na tomto setkání byla poprvé. Její rozměry jsou úctihodné a autoři si vzali velké sousto. Provoz ukázal některé nedostatky, na kterých se stavitelé snažili ušetřit, nebo přistoupili ke kompromisu s ohledem na místo. Jasně se zde ukázalo, že nemá cenu šetřit na výhybkách s malými úhly pro odbočení. Malé poloměry výhybek nejen, že kazily pohled na projíždějící rychlíky a soupravy, ale rovněž byly častým problémem a způsobovaly vykolejení vlaků. Použité angličany pak jen podtrhovaly tento smutný stav. Ovládání stanice bylo přes počítač. Neznám přesný důvod, ale tady byl největší problém celého setkání. Buďto obsluha s ovládáním tolik neuměla, nebo nebyl správně nastaven, každopádně zde docházelo ke zpožděním a výraznému snížení kapacity stanice. Pokud mám být kritický, tak si neodpustím poznámku, že v této stanici jsem neviděl se pohybovat dva vlaky najednou.
Letecký pohled na stanici, kde je vidět její rozsáhlost
Railjet přijíždí do stanice Rothenburg

Při stavbě velkých stanic se opravdu nevyplatí šetřit a dělat kompromisy. Zářným příkladem toho je nádherně zpracovaná stanice Rothenburg. Projíždět stanicí byla slast a neustále se bylo nač dívat.
Prasátko při manipulaci v Rothenburgu
 Na jednokolejné elektrifikované trati trati se nacházelo hezky zpracované šrotiště. Zde velmi často docházelo k manipulaci a míjení projíždějících vlaků a obsluha stanice se tak nenudila a neustále měla co dělat.
Šrotiště

Jeden z mnoha mostů, které byly na setkání

Trať dále pokračovala po příkrém svahu kolem kamenolomu až do skryté stanice.
Do provozu zasáhla i historická jízda parním vlakem
T466.0143 posunuje na vlečce Holzwurm, u plotu šmíruje myslivec dámy na nudapláži
Pielstick skončil službu a jako LV se vrací do depa v Bambergu, kde je cestou zachycen na mostě u Zwettlu
Z Bambergu vedla jednokolejná trať, jediná v celém layoutu, která nebyla elektrifikována. Hned před první stanicí Zwettl trať pokračovala po dlouhém mostě přes údolí. Za vlečkou Holzwurm byl další most přes řeku. Opravdu musím uznat, že toto setkání kromě obsáhlosti elektrifikovaných tratí mělo i dostatek mostů a bylo se na co dívat.
Hezky zpracovaná stanice Zwettl

Setkání proběhlo ve velmi poklidné atmosféře za vysokých teplot, proto se jezdilo do pozdních nočních hodin, kdy bylo o něco chladněji a snesitelněji. Na závěr bych se chtěl rozloučit pohledem na dle mě nejkrásnější úsek layoutu. Jde o úsek trati mezi Rothenburgem a Bambergem západ.Pro Zababov připravil František Jedlička.
Foto František Jedlička.

29. června 2013

FREMO Bad Vöslau 2013 - reportáž

Letos jsme se již po druhé vypravili do lázeňského městečka Bad Vöslau kousek jižně od Vídně, kde vídeňská skupina FREMO pořádala druhé mezinárodní FREMO setkání. V kolejišti se sešly moduly rakouských, německý, maďarských a českých modelářů a vznikl velmi zajímavý výsek železniční sítě z oblasti pomezí Československa, Rakouska a Maďarska na konci padesátých a v šedesátých letech. Organizátoři se poučili z drobných loňských chyb a přípravě provozu byla věnována větší pozornost. Grafikon byl připraven, aby se v každé větvi využilo jejích provozních možností a zajímavostí. Rakouští kolegové také dost přísně hlídali, zda použitá vozidla opravdu odpovídají modelované epoše a tak jsme se konečně i na ČSD dočkali provozu, kde nebyla nerealisticky promíchána vozidla z různých epoch. Provoz na ČSD velmi dobře odpovídal druhé polovině šedesátých let. Pojďme se nyní kolejištěm projet a podívat se na některé zajímavosti layoutu i provozu.

Hlavní dvojkolejná trať začínala ve skryté stanici Vídeň a vedla do Ober Warthu. Trať byla plně elektrifikovaná a s funkčním autoblokem. Moduly jsou zatím v poměrně syrovém stavu (jen statická tráva, až na výjimky chybí vyšší vegetace a detaily, ale provozně se plně osvědčily a propustnost takovéto dvojkolejky je obrovská. Bez problémů zvládala vedle provozu vlaků do dalších částí kolejiště i poměrně hustý provoz S-bahnu mezi Vídní a Ober Warthem. Obě stanice jsou také řízeny počítačem a není potřeba telefonické dorozumívání, což v modelovém zrychleném čase dost pomáhá. Člověk jen zadá číslo vlaku na dané koleji a postaví cestu. Jakmile se uvolní první traťový úsek za stanicí, vlak může odjet. Na druhé straně se výpravčímu objeví číslo jedoucího vlaku a ten se také prosvítí v zobrazovaném grafikonu. Výpravčí jen postaví cestu na odpovídající kolej.
Souprava S-bahnu v oblouku před Vídní

Po dvojkolejce jezdily všechny vlaky kromě jednoho v elektrické trakci. V Ober Warthu se přepřahalo. Buď na lokomotivy ČSD nebo parní či motorové lokomotivy ŐBB. Z Ober Warthu vedly dvě jednokolejné tratě podél průmyslového areálu Setuzy.
Rosnička co by první záloha v Setuze
Hektor byl druhou zálohou
Za Setuzou se tratě rozdělily. Trať ČSD se stočila doprava a zamířila do nejbližší stanice, kterou byl Loket. Trať ŐBB pokračovala přes Dechantskirchen do Rodaunu.
Pohled do Setuzy z místa rozdělení tratí. Po trati ČSD projíždí vyrovnávkový vlak s prázdnými vozy na řepu pro cukrovar
Z Dechantskirchenu vyjíždí spěšný vlak s rakouskou Všudybylkou v čele. Lokomotiva má kompletně rekonstruovaný pojezd a je přezuta na RP25. Na rozdíl od původního továrního modelu jezdí skvěle
O kousek dále za lánem kukuřice byl zachycen manipulační vlak
 Před Rodaunem procházela trať podél jabloňového sadu, kde právě na plné obrátky probíhala sklizeň. Nádherný do všech detailů propracovaný model s precizně zpracovaným kolejivem. Modul se skládá ze čtyř obloukových dílů o poloměru 3450 mm a každý 22.5 stupně. Úctyhodné dílo. Byl to jeden z řady modulů, které vyžadují nízké okolky podle normy RP25. Standardní okolky poškozují drobné kolejivo.
Manipulační vlak projíždí podél jabloňového sadu
O kousek dále před vjezdem do Rodaun zachytil fotoaparát rakouský spěšný nákladní vlak
Do třetice zachytil objektiv fotografa v jabloňovém oblouku motorový vlak vezoucí také vozy s mlékem.
V opačném směru se již vrací Všudybylka se spěšným vlakem

V Rodaun trať kříží místní tramvajová trať a je zde také možný přechod vozidel na tramvajovou síť.
Staniční budova v Rodaun

Detail budovy v Rodaun
Předávací kolej mezi ŐBB a místní tramvajovou sítí. Trolej tramvaje začíná kousek za portálovým jeřábem
Manipulační vlak v Rodaun
Tramvajový vlak na cestě z města k železniční stanici

Z Rodaun vedla trať kolem vlečky AB Hartman do přechodové stanice Friedberg, odkud úvratí vedla trať do Maďarska. Podél hranice pak pokračovala místní trať ŐBB přes Arneck do Mannersdorfu a další úvratí dále do koncové stanice.
Ve Friedbergu bylo stále rušno

Do strojíren v Arnecku jezdily na údržbu tramvaje z Rodaun
Velmi pěkný přejezd s alejí topolů před Arneckem

První stanicí za hranicemi v Maďarsku bylo malebné městečko Köszeg.
Pohled do stanice v Köszegu
Posun v Köszegu
Stanoviště výhybkáře a strážní domek v Köszegu

Dále pokračovala maďarská trať přes zastávku Magyarszerdahely do stanice Acsa - Erdökürt a dále do skryté stanice Szombathely.
Osobní vlak MÁV míří do Acsa

Vraťme se nyní zpět do ČSSR. Naše trať procházela průmyslovým pohraničím. Poslední stanicí před hranicemi byl Loket, kde končily všechny vlaky osobní dopravy kromě dvou motoráčků pro zaměstnance Setuzy ležící na hranici. V Lokti se také předávala do Setuzy zátěž.
Osobní vlak vjíždí do Lokte

Krasin odstoupil od vlaku a dobírá vodu
Motoráček vyráží z Lokte na cestu do vnitrozemí
Mezinárodní rychlík projíždí Loktem
Čtyřkolák při posunu v Lokti
Nakládka řepy v Lokti

Z Lokte vedla trať kolem dolu Pluto v Hrabové do Kácova a dále přes odbočku Říp do Polips. Z odbočky Říp vedla trať do Cukrovaru Pevná Skála. Na něj byla napojena úzkorozchodná řepařská dráha přes Loučeň, Studce a Jikev do Vlkavy.
Motoráček zastavil u dolu v Hrabové
Celkový pohled na Kácov. Cukrovar je vidět v pozadí a dále se od něj podél stěny sálu vine řepná dráha.
Posun v Kácově
Motoráček z Polips na cestě do cukrovaru
Vyrovnávkový vlak s prázdnými vozy na řepu projíždí odbočku Říp
Pohled do Polips s vlaky připravenými k odjezdu
Celkový pohled na kolejiště cukrovaru s řepnou dráhou v popředí
Motoráček zastavil v Loučni
Ranní motorový osobní vlak pro zaměstnance cukrovaru je připraven k odjezdu z Vlkavy
Již v šedesátých letech pořádaly rakouské spolky přátel železnic různé mimořádné jízdy. Jedna z nich byla z Vídně na tramvajovou síť do St. Plöten, která měla být brzy zrušena. Podobná jízda byla zavedena v našem kolejišti. Vlak tvořený čtyřmi historickými dvounápravovými vozy jel na trase Vídeň, Ober Warth a Rodaun. Z Vídně do Ober Warthu ho táhla historická elektrická lokomotiva. Z Ober Warthu do Rodaun pak historická parní lokomotiva a po tramvajové síti ho provezla místní tramvajová lokomotiva.
Historický vlak na zpáteční cestě z Rodaun vjíždí mezi jabloňové sady
O pár desítek metrů dále pohled z druhé strany
 Jiný rychlík jezdil pro fotografy parních lokomotiv z Vídně do Maďarska a dále na východ. Rychlík byl složen z různých vozů od moderních po historické z vlaků slavných jmen, jako byl např. i Orient Expres.
Rychlík rakouských přátel železnic již na maďarském území v oblouku před Szombathely
 Co říct na závěr? Bylo to velmi pěkné setkání a už se těšíme na příští rok, kdy setkání "Südbahntreffen Wien" bude v dvakrát větší hale v sousední vesnici. Přislíbeno už dnes je více elektrifikovaných stanic a modulů a některé jsou opravdu nádherné. Je tedy se na co těšit.

Pro Zababov připravil Martin Kejhar.

Foto Martin Kejhar a Bohouš Skála.

28.6.2013