22. dubna 2018

Vratimov 2018

Setkání ve Vratimově pro mě již tradičně otvírá sezónu  modulových provozních setkání po zimním období. Setkání již pravidelně v dubnu spolu pořádají kluby Ostramo a Kunčice. Na setkání samozřejmě nechybí ani členové dalších klubů včetně Zababova. Letos se setkání konalo od 12.4 do 15.4 a bylo to opravdu nádherné setkání. Řekl bych jedno z nejlepších setkání doposud. Již prohlídka modulů během stavby dávala tušit hluboký modelářský zážitek. V celém layoutu byl jen jediný neozeleněný modul a to krátký návěstní. Všechny ostatní moduly byly zelené a většina velmi pěkných s mnoha detaily. Několik modulů bylo nových a řada rekonstruovaných současnými technologiemi. Po tratích bylo opravdu radost jezdit.
Z mostu přes trať před Kadaní zachytil fotograf jak nádherný traťový úseku z Choliny tak motorový osobní vlak vedený vozem M286.0 .

Po technické stránce vše fungovalo prakticky bez problémů (až na krátké přerušení kvůli problémům s DCC, které bylo způsobeno dalšími dvěma Fredy se spálenými diodami na vstupu, které přetížili sběrnici). Vozidla byla v dobrém technickém i vzhledovém stavu a i problémů s neseřízenými nebo nekvalitními spřáhly bylo méně než obvykle. Bohužel ale stále byly. Majitelé těchto vozů by s tím měli něco udělat. Práci s kartami  také trochu komplikovalo nedodržování barev karet vozů (jen bílé) dvou majitelů vozů. Do stanice přijede vlak s dvaceti vozy a člověk potřebuje rychle zjistit jak jsou karty řazeny, aby věděl, co bude podle karet s vlakem dělat. Vidí, že na začátku vlaku jsou dva zavřené vozy a tak hledá v balíku karet ty žluté.  Ale ouha, v balíku karet  není žlutá ani jedna. Docela to zdržuje.
Fotograf se přesunul a zachytil skalnatý zářez s mostem s Kadaní v pozadí a s vracejícím se motorákem.
Milan připravil velmi pěkný grafikon, který se dobře stíhal, ale nebyla v něm prakticky žádná výrazná hluchá místa. V Lipové a v Řáholci měli dvoučlenné obsluhy stále co dělat. V ostatních stanicích i skryťácích stíhal docela pohodlně vždy jeden člověk, ale nuda tam nebyla. Pokud byl ve stanici chvíli klid, tak se člověk mohl kochat vlaky jedoucími po okolních tratích. Bylo se stále na co dívat.
Nový velmi hezký dvojkolejný úsek podjíždějící dvě vlečky podle skutečné předlohy v Ostravě představili kamarádi z Kunčic. Úsek byl před Hanušovicemi a Štokr je zachycen na výtažné koleji při sestavování vlaku.
Jedinou připomínku mám k širokému časovému období vypsanému pro toto setkání.  V propozicích stálo 70. - 80. léta minulého století. Tato šíře může vézt ke vzniku nereálných situací, kdy se potkávají vozidla, která se ve skutečnosti v pravidelném provozu nikdy nepotkala. Naštěstí nikdo nešel do extrémů a na konec se dá říct, že jsme jezdili začátek osmdesátých let, kdy v pohraničí i přes oficielní ukončení parního provozu několik parních mohykánů ještě fungovalo a často zaskakovali, za stále ještě ne příliš spolehlivé diesely. Také se zde udržela řada motorových lokomotiv ještě v původních nátěrech. Na druhou stranu na některých motorových lokomotivách v unifikovaném kabátě se zkušebně již objevily úzké žluté pruhy na čelech. Inu pokrok se nedá zastavit.
Druhý v oblasti sloužící parní stroj projíždí Lipovou s Pn vlakem do Mikulovic.
V depu v Lipové vidíme Kremáka, který  byl třetím parním mohykánem ještě běžně jezdícím po našich tratích. Vozil hlavně manipulační vlaky do Kadaně, ale občas se podíval i na další tratě.  Muzejní papoušek se zde objevil k radosti příznivců páry na dva dny.
Při volných jízdách v pátek večer jsem si postavil nákladní vláček z počátku šedesátých let a projel s ním celé kolejiště. Zde je zachycen v úseku mezi Hanušovicemi a odbočkou Odra.
Zde je zachycen v novém lesním úseku mezi Ostrachemou a Lipovou.
Ve skalách před Javorníkem
Mn vlak v úseku mezi Javorníkem a Luhačovicemi.
Jak je možno vidět, kolejiště bylo opravdu moc pěkné. Více se můžete kochat a o provozu se dočíst na následujících odkazech:
Propozice
Reportáž na OstraMo
Fotogalerie Honzi Granii
Fotogalerie Vaška Vrtěny
Fotogalerie Martina Kejhara

Pro Zababov připravil Martin K.
Foto Martin K.