25. srpna 2009

Stavíme modul - 2.díl - Příprava na pokládku kolejí

Dodělání kostry

Pokud máte všechen potřebný materiál, můžeme se pustit do práce.

Začneme přiděláním normovaných čel na kostru modulu. Ta musí být přilepeny absolutně přesně, aby pak výsledný modul nebyl do vrtule. Proto dbejte, aby byla čela přesně jak vodorovně, tak i svisle.
Pokud máte kostru kvalitně udělanou, přimontování čela jde snadno.
Rozhraní natřeme lepidlem a připevníme ke kostře. Pokud máte čelo z nějakého hladkého materiálu, můžete ho lehce přebrousit smirkovým papírem, nebo lehce poškrábat hřebíkem, aby mělo lepidlo kam zatéct.
K lepení stačí lepidlo typu Herkules.
Prostřední díra slouží jako vodicí. V dalších dvou jsou šrouby na stáhnutí místo svěrek. Kontrolujeme správné umístění. Pro větší pevnost lze čelo ke kostře přidělat vruty. Utahováním a povolováním vrutů rovněž můžeme zajistit svislost čela při schnutí lepidla. Samozřejmě, že ve finální úpravě vruty nesmí přesahovat rovinu čela!
Teď už necháme vyschnout.

Podklad pod koleje

Ze stejně širokého pásu, jako použijeme pod koleje, máme připraveny malé špalíčky (viz výkresy). Ty nyní nalepíme na kostru. Tím budeme mít zvednutou trať a můžeme v budoucnu modelovat přírodu pod úrovní tratě.

Špalíčky si rovnoměrně rozmístíme, aby se podkladový pás neprohýbal. Ideální je umístit je do míst, kde jsou zespoda výztuhy. Samozřejmě, pokud budete podkladový pás řezat (např. kvůli mostu), umístíte špalíčky k pilířům mostu. Špalíčky můžete rovněž i přišroubovat - tady pozor, aby vruty nekoukaly zespoda kostry a nezranili jste se o ně (proto je lepší mít špalíčky nad výztuhami).
Přilepené a přišroubované špalíčky.
Nyní vlepíme samotnou podpěru pod koleje. Pokud máte kostru podle našich konstrukcí, podpěra bude přesně lícovat s rozhraním modulu.
Přesná truhlářská práce nám ušetří spoustu starostí.
Pokud neplánujeme nějaké propustky či mosty, budeme mít podkladový pás po celé délce modulu.
Zde jsou vidět čáry pro vymezení korkového podloží. Kostra modulu je tímto dodělána.

Kolejové podloží

Na připravený podklad pro trať nyní budeme pokládat korek pro znázornění tvaru štěrkového lože.

Z korku si vyřežeme pásy odpovídající šíře. Jako pomůcka nám může sloužit čelo modulu.
Příprava pásků z korku.
Hrany korkových pásků seřízneme, abychom vytvořili základ pro štěrk.
Pozor na pořezání!
Jak již bylo napsáno v prvním díle, v krajních korkových pásech vyřízneme výklenky pro Cu pražce a vyzkoušíme, jak nám vše sedí.

Důležité je udělat si test, zda nám koleje půjdou vodorovně. Pokud budeme lepit kolejové pražce oboustrannou lepící páskou, položíme na korek stejně tlustý materiál a na to pražce. Nyní vyzkoušíme zda kolejové pruty po připájení (zatím ještě nepájíme) k Cu pražcům jdou vodorovně. Pokud nám stoupají, nebo klesají, budeme muset vypokládat. Pokud na korku jsou výše, lze místo oboustranné lepící pásky použít lepidlo a tím docílíme snížení. Výška kolejí také záleží na použitých pražcích.
Zde je vidět seříznutí korku.
V Cu pražcích si vyvrtáme otvory pro vruty, aby nám později nezasahovaly do kolejí.
Malé zahloubení pro hlavičky vrutů.
Cu pražec vlepíme a přišroubujeme na rozhraní modulu. Podle normy se moduly musí dotýkat pouze čely, proto je důležité, aby Cu pražce nepřečuhovaly. Radši je o nějakou tu desetinku milimetru zapustíme do modulu.

Na závěr vlepíme korek, vše zatížíme a necháme pořádně vytvrdnout. Pro jistotu ještě zkontrolujeme, zda je Cu pražec kolmý na rozhraní a zda po položení kolejí nám nepůjdou do/z kopce.

V příštím díle položíme koleje.


Autor fotek a tvůrce modulu: Honza Grania

Autor článku: František Jedlička