7. září 2004

Broušení kol

Před časem jistá skupina modelářů projevila lítost nad nemožností provozovat starší modely na novějších nižších kolejnicových profilech.

I mne mrzelo když na mých modulech hopsaly staré jinak vzorně fungující modely po drobném kolejivu. Ptal jsem se na tohle téma různých lidí.

Uspokojil mne až Horymír, který vyjádřil teorii o možnosti obrábění kol starších modelů a to ne soustružením, ale broušením.

„Proč broušením ?“ ptal jsem se. „To proto,“ poučil mne Horymír, „že by se kolo při protiběžném broušení nemělo tolik ohřívat jako při soustružení.“
Protiběžné broušení - princip
Ovšem cesta od teorie k praxi bývá často trnitá jak jistě mnozí novátoři již na vlastní kůži poznali. Jenže se ukázalo, že nastavit takto vřetena bylo pro mne obtížné, až nerealizovatelné. Přemýšlel jsem jak to provézt a po koupi křížového stolu k mé vrtačce Proxxon mne napadla i myšlenka jak to provést.

Tedy pomocí broušení mimoběžného.
Mimoběžné broušení - princip
Dostal jsem nápad. Uchytit bowden do svěráčku na křížový stůl a tím jsem dostal dvě na sebe kolmá vřetena a jedno s možností posunu s měřítkem 0,05 mm.
Tohle je úchyt bowdenu.
Prvním a důležitým krokem je tedy vybavení dílny.

V mém případě je to vrtačka , gravírovací frézka, bowden, stojan a křížový stůl od Proxxon a svěrák od Wolfcraft.

(Proxxon je v ČR zastoupen firmou RF-technik Praha)
Celá sestava PROXON + Wolfcraft
Protože kolečka jsou často pokovena je důležité aby nebyla porušena tato zpravidla niklová vrstvička na pojížděných plochách. Lze tedy brousit jen obvod okolku a vnitřní stranu kol.

Jen poznámka - Ivoš Kučera z KŽM Brno mi prozradil, že nikl proto, že jeho kysličníky jsou dobře vodivé.
Co lze brousit
První pokusy vypadaly slibně,
První pokus - kola na Kolobežku T211, T212 -Gützold
problém však nastal při pokusu brousit kolečka na lokomotivu PIKO BR 55 DR (vyráběla se i jako 427 ČSD). Ta jsou totiž z měkkého plastu. A právě zde se ukázal první vážný problém vhodně sundat kolečko z osy.
Ten správný tool - stahováky Fohrmann
Proto doporučuji udělat si vhodný přípravek na stahování kol nebo se vybavit specielním nářadím – stahováky například do firmy Fohrmann včetně výplní, podložek a trnů různých průměrů a délek viz předchozí obrázek.

Pokud totiž sundáme kolečko s velkým průměrem (více jak 12 mm a zvlášť je-li z měkkého plastu), nevhodným způsobem pak již navždy šmajdá a můžeme ho zahodit !

Jeho použití při stahování pak uvidíte na následujícím obrázku.
Použití stahováku
To je problém zejména u parních lokomotiv kde kola dosahují průměru až 24 mm. Proto ta předchozí doporučení.
Stažené kolečko na výtlačném trnu
Snažil jsem se zprvu také vymyslet univerzální úchyt pro obrábění.

Ten se ale hodí jen pro menší kola (do 12 mm průměru), kde se neprojeví nepřesnost takového uchycení.
První pokusy broušení kola - použití universální hlavy NEDOPORUČUJI !!
Je také důležité zejména při použití techniky značky Proxxon používat kleštinové hlavy. Univerzální často mírně hází !!
Použití čelisťové hlavy s nalisovnym kolem na osu - nejlepší řešení úchytu pro broušení !!!!
Samotná kleština přesné hlavy
Jednoznačně nejlepším a nejuniverzálnějším se ale ukázalo obrábění po nalisování kola na osičku obráceně. Zde se ovšem ukázal další z mého pohledu nejzávažnější problém správně a kolmo nalisovat kolo zpět na osu.
Přípravek na kolmé zasunutí osy a rovné nalisováni
Na předcházejím obrázku je můj prozatímní přípravek.
Přípravek s osou
Zpětné nalisování na osu je samozřejmě stejný problém. I zde se dá vše pokazit a to určitě nejvíc zamrzí. Na dalším obrázku je pak použití přípravku v dobrém svěráku - kolmé neviklavé čelisti jsou nutností !!!!!
Navlečení kola na osu - zatím jen rukou
Na následujícím obrázku je již přípravek ve svěráku. Duležité je jej tlačit k čelisti aby se kolečko nalisovalo opravdu kolmo !
Přípravek ve svěráku
Pohled na lisování zespodu
Svěrák ve kterém lisuji
Již nalisované kolečko
Proto dnes přestávám váhat a kupuji si lisovací zařízení opět od Fohrmann včetně všech doplňků.
Lisovací zařízení Fohrmann
Pokud jsme již vybaveni a kola máme nalisována je samotné broušení snadnou záležitostí.

Já jej provádím ve třech fázích.

První fáze – broušení obvodu okolku
Broušení obvodu okolku
Schéma broušení první fáze – posuv provádím po krocích 0,05mm – dílky stupnice na křížovém stole.

Vzhledem k šikmému uložení vůči tečně broušeného kola je úbytek hmoty obvodu okolku a zároveň ubývající hmotě brusného kotouče při posuvu zhruba poloviční než je hodnota posuvu. Já brousím okolek na 0,9 – 1mm maximálně.
Broušení obvodu okolku - schéma

Druhá fáze je broušení tloušťky okolku.
Broušení okolku ze strany - schéma
Zde postupujeme následovně nastavíme brusný kotouč tak aby získal brusný kontakt s kolem - směr kroků v půdorysu pak nastavíme na 0 (stupnice na křížovém stole).

Vysuneme pak ve směru posuvu v nárysu kolo mimo dosah brusného kotouče.

Otočíme kolečkem posuvu v půdorysu o jeden krok 0,05 mm.

Kolo pak pomaličku posouváme ve směru v nárysu maximální rychlostí cca 0,05 mm za vteřinu tak daleko až se obě osy otáčení pomyslně protnou. Tento postup opakujeme tak dlouho, až se tloušťka zmenší na požadovanou.

Já brousím na 0,7 mm.

 Třetí fáze je jen podbroušení okolku tak aby na jeho obvodu nebyla rovná válcová plocha.


Podbroušení okolku - schéma
Na obrázku jsou vidět hodnoty. Posuv v půdorysu o 0,6 mm provádím tak, že posunu po posledním broušení stůl v tomto směru o právě těch 0,6 mm.

Po tom posouvám s kolem až do prvního kontaktu s brusným kotoučem a potom pomalu posouvám o 0,3 mm. Tím je zabroušení dle mého názoru dostatečné.

Pro úplnost je potřeba ještě dodat :

průměr původního brusného kotouče je 24 mm.

Během broušení jednoho dvojkolí se zmenší na asi 20 - 21 mm

otáčky brusného kotouče cca 12 000 ot/min ve všech fázích

otáčky kola cca 3 000 ot/min také ve všech fázích.

A nakonec ještě pár obrázků již hotových koleček na zmiňovanou PIKO BR 55 DR.
Zbroušená kola PIKO BR 55 zepředu
Na následujícím obrázku je krásně vidět jak se na původním kole dotýká okolek drobného kolejiva.
Kola PIKO BR 55 zezadu - posazená na koleji CODE 83 Tillig Elite
Kolečka PIKO BR 55 - porovnání původních a zbroušených
PIKO BR 55 porovnání hlavních kol v detailu
PIKO BR 55 porovnání kol tendru

Pro Zababov připravil Zdeněk Valter