24. ledna 2017

Jak jsme stavěli dvoukolejku bez drátů (část první)

Koncem setkání v Jesenici u Rakovníka loňského roku zasedli u jednoho stolu Vilda, Marián, Pavel, Radek a Honza a zamysleli se na tím jak zatraktivnit naše setkání s účastí veřejnosti. Slovo dalo slovo a vznikl projekt dvoukolejné tratě s ukončením jednoduchou kolejovou spojkou, umožňující provoz mezi nádražími, které nemají dvoukolejné vstupy.

To pro začátek. Určitě se najde někdo, kdo si postaví nádraží s dvoukolejným připojením.
Dlouho jsme řešili co vlastně postavit. Nakonec vznikla dohoda a na základě konzultací s kolegy z Ostrama a KŽM Pankrác, za které moc děkujeme, jsme se rozhodli postavit 12 obloukových 30° doplněných 4 rovnými s jednoduchou kolejovou spojkou a několik rovných návěstních žolíků. Poloměr oblouků byl další oříšek k vyřešení. Nakonec vyhrála varianta s poloměrem 1500 mm na vnitřní koleji. . Důvodem jsou prostorové možnosti našich výstavních sálů. Všechny oblouky jsou ve svahu. Polovina se svahem na vnější straně oblouku a druhá polovina na vnitřní straně. Tak se dají krásně kombinovat do relativně rovné trati plné zákrut. Na třech segmentech vznikne jedem modul se zastávkou.

Kolem vánoc jsme zadali první řezání a po lednovém stavebním setkání došlo na zbytek. Náš pracovní tým se rozrostl ještě o Filipa. 

Po 14 dnech od prvního pracovního víkendu, kdy jsme dolaďovali jednotlivé díly modulů, jsme zahájili montáž modulů. Výsledek naší práce je vidět na fotografiích.

Příště o tom, jak jsme budovali další moduly (fotografická reportáž) a jak jsme pokládali koleje.
Příště o tom, jak jsme budovali další moduly (fotografická reportáž) a jak jsme pokládali koleje.

Za pracovní skupinu Vilda Pevný