2. října 2016

FREMO Riesa 2016 - reportáž

35 let FREMO - jubilejní setkání Riesa 2016


Mezinárodní setkání k 35. výročí FREMO proběhlo v Riese od 28.9 do 2.10.2016 . Hala Sachsenareny s plochou 7000 m2 byla zcela zaplněna moduly. Bylo tam třináct kolejišť různých skupin FREMO. Byly to H0-RE a H0e epocha IV, H0-RE a H0e a H0m epocha III, H0-RE Bayerisch-Österreichischer Lokalbahnast, 00FREMO, H0fine DR, FREMO:87, H0 USA modern, H0/H0m USA, TT FREMO + FKTT, N-RE, americaN, Spur Null 1:45, FREMO:32 .
Štokr 556.053 odstupuje v Kvítečkově od uhelného vlaku z Hrabové. Vlak převezme německý stroj řady 50 a odvezeho do koksovny Brema.
České zastoupení bylo ve čtyřech kolejištích a to N-RE, TT, FREMO:87 a H0-RE epocha III.
Celkový pohled na koksovnu Brema i s jejím autorem. Bezesporu nádherné a úctyhodné dílo.
O setkání by se dal popsat celý rozsáhlý časopis, ale na to není bohužel čas. Snad se najdou jiní, kteří se rozepíší o jednotlivých kolejištích. Zatím se čtenář může kochat množstvím fotografií na níže uvedených odkazech.
Ochutnávka od jinud. Impozantní model stroje řady 57 ve měřítku I

Reportáž Milana Černohorského - Ostramo

Fotogalerie Franka Steenblocka
Fotogalerie Makuse Hoffmanna
Fotogalerie Markuse Hoffmanna 2
Fotogalerie Thomas Woditsche
Fotogalerie Waltera Voelkleina
Fotogalerie Thorstena Fuchse
Fotogalerie Marka Tvrdého
Fotogalerie Viléma Pevného
Rajče Vaška Vrtěny s fotogaleriemi z jednotlivých layoutů
Fotogalerie Martina Kejhara

Pro Zababov připravil Martin Kejhar.
Fotografie Marek Tvrdý a Martin Kejhar.