12. června 2011

FREMO Perleberg 2011 - reportáž

Mezinárodní setkání FREMO HO-RE v Perlebergu 2. - 6. června 2011

Již po páté jsme vyrazili ke konci jara směrem nad Berlín, kde se v moderní sportovní hale v Perlebergu konalo tradiční mezinárodní FREMO setkání. Vzhledem k tomu, že se setkání konalo pouze dva týdny před výročním setkáním Zababova, bylo nás tentokrát poměrně málo, pouze 5. I přes to jsme spolu s našimi německými přáteli dokázali vytvořit provozně zajímavý layout. Setkání bylo tentokrát zaměřeno na provoz v sedmdesátých letech ve střední Evropě. Zastoupeny byly sítě ČSD, DR, DB a soukromá AKN.

Schéma moduliště


Trať ČSD začínala ve skryté stanici Vechta, odkud vlaky jezdily do Staré Paky. Z ní pak úvratí trať pokračovala přes Kácov do skryté stanice Sonnenzella, která představovala české vnitrozemí. Z Paky také vedla trať do Kriebthalu s velkou papírnou a hradem Kriebstein. Hlavní trať DR začínala také ve Vechtě a vlaky projížděly peážním úsekem přes Starou Paku do Waldhagenu. Z něj hlavní trať pokračovala přes Premnitz, Rehbruck, Wilschau, Staakau a Weissenberg do Darsu. Z hlavní tratě odbočovala řada místních tratí a vleček. Z Waldhagenu to byla vlečka do továrny na nábytek a do přístavu. Z Premnitz odbočovala trať do Klausthalu, kde navazovala úzkorozchodka do Hammerunterwiesenthalu, Bullendorfu a Kurrort Oberwiesenthalu. Z Weissenbergu vycházela lokálka do Pirowa, Premslinu, Kleinau a Wittenberge. Z Rehbrucku vedla trať do západního Německa. Hraniční stanicí byl Ober Roden. Hlavní trať DB vedla z Felixsteinu přes Ober Roden, Burg am Stausee, Bad Ferrum do Mascherrode. Úsek z Bad Ferrum do Mascherrode byl elektrifikován. Z Feliksteinu vycházela soukromá trať AKN do Gefreesu.

Kolejiště a provoz na něm byly velmi zajímavé. Bylo k vidění spousta zajímavých modulů a zákoutí na nich a samozřejmě také mnoho krásných a zajímavých modelů vozidel.

Více o setkání a jeho atmosféře řeknou následující fotografie.
Naše výprava v dobré náladě před Starou Pakou
Soupravy v Sonnenzelle jsou připraveny a může se začít jezdit. Zamráči vozily osobáky, Hektory manipuláky. Brejlovec je připraven na rychlíku a Sergej poveze do Paky průběžku do Bad Ferrum.
A už to jede. Křižování osobáků v Kácově. Usměvavý strojvedoucí v pozadí je hlavní organizátor setkání Felix Kasische
V Kácově bývalo občas plno
Osobáček na cestě z Paky do Kácova
V opačném směru jede motoráček. V náročných podmínkách dost často zaskakoval za Hurvínka Hektor
Stejná souprava se blíží do Paky
Motoráček do třetice, nyní na mostě při vjezdu do Kriebthalu
Chvilka odpočinku pro mašinky ve Staré Pace
I Brejlovec odpočívá po odstoupení z rychlíku, který přivezl
Motoráček do Kriebthalu křižuje v Pace s osobním vlakem do Vechty. Hektor s posunujícím dílem bude pokračovat v práci, až motoráček odjede
Zamráča při objíždění osobního vlaku vyjela na kolej 2
Druhá záloha v Pace čekala na práci většinou vedle rybníčku na výtažné koleji
Kolem právě projíždí těžký průběžný nákladní vlak DR do Vechty
Ragulin DR je již připraven v Pace na výtažné koleji, aby od našeho Brejlovce převzal R 1278 Warnov
Osobní vlak DR vyjíždí ze Staré Paky
V Pace na koleji 2b zastavil rychlík R 1279 Warnov a mění mu stroj. Mezitím už stanicí projíždí německá souprava cisteren do Vechty
Celkový pohled do stanice Kriebthal s rozsáhlou vlečkou papírny. Závod končí až v dáli pod hradem starou částí papírny
Stará část papírny pod hradem Kriebstein je od stanice a hlavního závodu v Kriebthalu oddělena řekou přes kterou vedou dva mosty. Levý z nich slouží silniční dopravě a úzkorozchodné průmyslové drážce. Pravý je pro železnici normálního rozchodu
Na vlečce papírny v Kriebthalu sloužily na posunu tři stroje. Akumulačka byla první z nich. Jako mnoho velkých průmyslových závodů má i papírna vlastní kulturák
Lokotraktor řady V15 sloužil jako druhá záloha
Třetím posunovadlem byla tato telefonní budka
Pohled přes kolejiště stanice a vlečky na jednu z hlavních výrobních budov papírny
Manipulační vlak DR z Vechty do Darsu ukončil manipulaci ve Waldhagenu. Parní krasavice v jeho čele dobrala vodu a teď čeká na příjezd protijedoucího vlaku, aby mohla pokračovat dále do Rehbrucku
Protijedoucí nákladní vlak s druhou parní kráskou už vjíždí do stanice
Pohled na vlečku továrny na nábytek u Waldhagenu
Vypadá to, že na řidiče trabantů bývala policie vždy přísná
Vlečka skladu paliv u Premnitzu
Stavědlo v Rehbrucku. Do leva vede trať do Wilschau a do prava přes hranice do Ober Rodenu
Nedávno zrušené nákladiště za Rehbruckem a pohled do typické německé krajiny pokryté borovými lesy
Ve Wilschau si člověk při posunu na vlečkách opravdu vyhraje
Wilschau ještě jednou
Weissenberg. Co dodat? Čistá radost
Pohled do lokálkového kolejiště ve Weissenbergu
I soudruzi zemědělci z NDR uskladňovali slámu na zimu
Německý Hektor posunuje v Klausthalu, kde přecházely vozy na úzkou

Na úzké vládly stále ještě nádherné parní stroje
Z Hammerunterwiesenthalu se po úzké vozilo velké množství štěrku
Řada modulů na úzké je postaveno podle skutečné předlohy, jak dokládají fotografie visící na boku modulů
Nákladní vláček zastavil v Bullendorfu
Stavba Ober Rodenu pokračuje. Depo je již skoro hotové
Řada modulů opravdu stála za fotografii
Zde krásně vyvedený úsek trati v typické německé písčité a rovinaté krajině
Nádherný dřevěný mostek na trati do Felixsteinu
Pohled na sila a nádražní ulici v Burg am Stausee
Na trati z Mascherrode do Bad Ferrum byla většina vlaků vedena v elektrické trakci. Rychlík se strojem řady 118 vjíždí do stanice Bad Ferrum, kde se přepřahalo
Odstoupivší stroj je již odstaven a čeká na svůj další vlak od Ober Rodenu
Posunovací stroj AKN ve Felixsteinu
Ve špičkách vyjížděli na trať AKN dlouhé soupravy motorových vozů
Pohled na vlečky Virchovstrasse podél hlavní trati AKN. Vlečka dolu a staré plynárny napravo již není funkční a v areálu vzniká technické muzeum. Na vlečce bude výstava historických vozidel. Zatím jsou tam dva staré vozy na uhlí

Ukončení boční větve vleček Virchovstrasse pomocí velmi pěkného ukončovacího modulu. Modul je asi půl metru dlouhý a má zaoblené rohy (viz layout)

V rohu sálu byl menší layout H0-USA. Byl to vlastně velký ovál s dvěma až třemi kolejemi a řadou vleček a malou odbočkou místní trati. Proháněla se na něm řada zajímavých souprav.
Velmi pěkný posunovací stroj na jedné z vleček
Těžký uhelný vlak vyráží z vlečky dolu (v pozadí) na trať


Pro Zababov připravil Martin Kejhar.
Fotografie Jan Grania, Bohumil Skála a Martin Kejhar.