8. září 2009

Stavba modulu - 4.díl - Elektrické zapojení

Doplnění pokládky kolejí

Od posledního dílu se nám sešlo několik dotazů a námětů, a proto je zde upřesníme. Záměrně je dávám do tohoto dílu, protože pokládka kolejí s elektroinstalací spolu úzce souvisí.

Protože máme koleje ze spoda lehce obroušené a Cu pražce pocínované, stačí nám projet hrotem pájky kolem koleje a cín nám krásně zateče.
V levé části obrázku si můžete všimnout pokračování pražců, aby byl zachován rozchod kolejí.
Výsledné procínování Cu pražce a kolejového prutu. Ještě znova upozorňuji, že je nutné dbát, aby koleje byly kolmé k rozhraní!

Na dalším obrázku je vidět žiletková pilka při práci. Tou zakrátíme kolej na požadovanou délku, aby nepřečnívala přes okraj modulu. Osvědčilo se ji o několik desetinek zapustit.

Na Cu pražec dolepíme části pražců, aby na modulu nebyla "bezpražcová" díra.

V posledním díle jsme se bavili o zapilování kolejí na rozhraní pro snadnější náběh vozů. Možné řešení, jak by takové zbroušení hran kolejí mohlo vypadat je na dalším obrázku."
Zkosení patří do vnitřku koleje. Pravou kolej zkosíme obráceně. :-)

Elektrické zapojení

Modul budeme elektricky zapojovat podle normy, kterou si můžete stáhnout zde.

Na jeden konec vodičů (používáme průřez 1,5mm2) přiděláme zdířky a banánky. Ty budou sloužit k propojení se sousedním modulem, proto by měly zhruba o 15 cm přečnívat přes okraj (viz poznámka dále). Dbáme na to, aby zdířky i banánky byly kvalitního provedení. Druhé konce svedeme do svorkovnice, odkud budeme elektřinu rozvádět po celém modulu. Je dobré dbát na to, aby páteřní vedení mělo co nejméně přerušovaných míst, proto se snažíme dát na každý modul (případně seskupení modulů - stanice, celistvá trať) jen jednu svorkovnici na páteřní vedení, které prochází z jednoho čela modulu na druhé. Ze svorkovnice už můžeme vodiče libovolně rozvětvovat v rámci modulu.
Volně visící banánek a zdířka.
Protože stavíme širou trať bez dalších elektrických zařízení, z estetického hlediska povedeme vodiče uvnitř modulu. Sice po zpracování krajiny se k nim již nebude možné dostat, ale s tím se ani nepočítá.
Místo svorkovnice lze vodič od kolejnice k páteřnímu vedení přiletovat a zakrýt bužírkou, aby nemohlo dojít ke zkratu.
Vodič přivedeme zespoda ke kolejnici a jeho pocínovaný konec přiletujeme v místě, kde jsme si kolejnici již dříve zespoda očistili.

Jak již jsem naznačil výše, vrátíme se k délce volně visících vodičů, se kterými se spojují sousední moduly. Jednou z možností jak určit délku je, spojit je zespoda modulu, tak jak ukazuje obrázek. Toto řešení v sobě skrývá jednu velkou výhodu. Nemusíte na modul připevňovat žádné kolíčky na přichycení volných drátu při přepravě, protože volně visící se během transportu snadno zničí. Samozřejmě je důležité neustále myslet na to, aby byl vodič dostatečně dlouhý pro spojení se sousedním modulem.
Konečná podoba při pohledu na spodek modulu, tak jak bude při transportu.
Věřím, že toto elektrické zapojení je natolik jednoduché, že ho zvládne opravdu každý. V dalších dílech se budeme věnovat příjemnější činnosti. Tou tvorba krajiny nepochybně je. Proto si zajistíme polystyrénové desky, z nichž budeme modelovat terén. Dále pak promyslíme výsledný tvar krajiny, kde bude jaký kopec, cesta apod.


Autor fotek a tvůrce modulu: Honza Grania

Autor článku: František Jedlička