31. října 2008

Komorní Lhotka 2008 H0e - reportáž

H0e v Komorní Lhotce

Vlivem šťastných a pracovních událostí se celého setkání za sekci H0e zúčastnil pouze Poustva, proto byla podstatná část přepravy, stavby provozu i úklidu outsourcována na Bohouše (H0) a Tondu s Michalem (hosté), ve finále přiložil pomocnou ruku Víťa s juniorem. Následující řádky jsou tedy Poustvovým pohledem na setkání.
H0e
Akce začala nabírat zajímavý spád 14 dní před setkáním, když zdrcený Horymír zahlásil, že bude deportován na východ. Než jsem se stačil vzpamatovat, učil jsem se v Kodani na kradeném wi-fi signálu parostrojní program na tvorbu grafikonů a blahopřál Šemíkovi.

Z transu jsem se probral až při bloudění po malebných Beskydských silničkách, kde se najednou kolem cesty objevily podivné pásky a v protisměru WRC (Würth Partr Rally Vsetín jsem nevyhrál)

Stavba probíhala hladce (Horymírův podrobný obrázkový návod jsem objevil až po setkání, ostatní stavitelé o něm patrně neví dodnes). Drobnou komplikací se ukázala nerealizovatelnost navrženého moduliště z důvodu nemožnosti průchodu mezi policemi Berouna a modulem s vinnými sklípky. Layout byl operativně změněn. Přeskládávat moduly v autoCADu je poněkud jednodušší než v reálu, příště už si budu pamatovat, že Beroun má kolem sebe police.

V sobotu poprvé vyrazily na trať vlaky, ale provoz netrval dlouho z důvodu poruchy ve Staré Pace. (“Hánula čas stojí“). Chvíli jsme kolektivně kroutili hlavami nad problémovostí H0 a litovali nešťastně pobíhajícího Šindyho, ale jen do chvíle než zjistil, že porucha byla způsobena zkratujícími vozy u nás v Berouně. Žádné další technické zavady moduliště se nekonaly.

Grafikon byl rozdělen na dva půldny (0-12,12-24), čas zrychlen 1:5. Dopolední grafikon zaměstnával 3 pracovníky, odpolední 4, obě části měly stejné výchozí postavení lokomotiv a vozů. Z důvodu nedostatku provozního personálu jsme jezdili bez dispečera, zato vždy odpolední grafikon. Kolektiv úzkých pracovníků tedy tvořila obsluha překladiště, strojvedoucí osobního vlaku a dva strojvedoucí manipulačních vlaků, které vozily pouze normálněrozchodné vozy na podvalnících. Jeden (se spřáhly magnematic) byl veden strojem TU47.006 a dvojicí D/u, druhý (se třmenovými spřáhly) vozila 2095 se Štobachovou Z/u 2018 a kamennou brzdou na druhém konci.
Manipulák s 2095 a třmenovými spřáhly
Detaily spřáhel na nárazníkové Z/u 2018
a kamenné brzdě N/u 4005

Manipulační vlaky jezdily zpočátku podle grafikonu, od čtvrtého modelového půldne podle potřeby (podle vzoru FREMO H0e). Druhý způsob se ukázal být pro strojvedoucí zábavnějším, místa křižování a pořadí vlaků určovala obsluha překladiště. Zároveň se podařilo dosáhnout vyšších přepravních výkonů, což dokazuje následující záznam napodvalníkovaných vozů.
...

Dokonale vyježděn nastoupil jsem zpáteční cestu s blouděním v noční mlze, ale zastávky v Jindřichově Hradci a ve Včelničce jsem si kvůli získání fotografií některých detailů odpustit nemohl. Povzbuzen jejich romantičností jsem se stavil i ve Chválkově, kde mé výzkumy předčasně ukončil pes. Nezbývá než vyjádřit dík všem spolumodulářům za malé, ale velmi milé setkání.

Poustva 5.11.2008

Poznámky za provozu

Stylistická úroveň odpovídá zběsilému psani během plnění GVD

Grafická úroven Ctrl+C/V z mailu

Ale jinde by se možná pro příště cenné poznámky mohly ztratit :)

Beroun - Fredodržka na fredpointem

2x Mn vozící pouze napodvalované vozy je fajn na provoz

šílený hrb - střecha - na styku Včelničkových modulů na manipulační koleji

Třmenová spřáhla se rozpojují na hrbech-> seřídit výšky, pečlivěji montovat moduliště, Šemík převrtat díry na 10mm (nebo posunout kolejnice na rozhraní)

H0 spřáhlo na obou stranách D/u se hodí, pokud Mn má rychle uhnout ze stanice a setřídit se jinde, nebo pokud se uhýbá na Mn kolej a již tam jsou odstaveny vozy (Až přijdou třmeny, nejspíš dám na jednu stranu jen H0, na druhou jen H0e)

22 podvalníků bylo lehce málo, 28 lehce moc (vyndávány z jámy) Chtělo by to dodělat ještě nějaké podvaly, pokud bude zařazen i Tetín a Libušín

Tvrďák senior:"Doprdele, tady je to samej vlak"

11ú v Překladišti - jazyk pojížděný při jízdě do odbočky čumí nahoru a dovnitř

Namazat podvalníky (některé již vržou)

nevržou již, ale ještě, podvalníky z podvalsession nebyly nikdy mazány. Když se mi doma pod vůz dostaly náhodou dva namazané podvalníky, tak jsem čuměl jako puk, jak pěkně jezdí

3stanicová trať je akorát (4vozy/Mn optimum, vleze se do stanice při křižování, adhezně zvládne TU 6-7 vozů) Více stanic raději do dvou větví

H0e spřáhloměrka - všechna spřáhla máme nízko, vzájemně celkem fungují

podle čeho je dělaná spřáhloměrka?

Spočítat stávající podvalníky a matroš na další

Máme:Poustva16+Horymír6+Bohouš4+Tonda2=28

Materiál

-Poustva:1 oplen, 18 rámů, 11párů dvojkolí, 2páry dvojkolí s kuličkovými ložisky

-Horymír by měl mít nějaká RP25 dvojkolí a hodně oplenů - pls o spočtení

Bohouš by do Z/u 2018 měl narvat cca 20g olova

Hrozně kmitavé moduliště (mé vysvětlení je takové, že na překladiště byly od Paky pověšeny dva moduly téměř bez noh, které snížily vlastní frekvenci překladiště na hodnotu blízkou frekvenci dupání) Zkusit dávat před překladiště H0 flexi jako izolátor a hned za prekladiste oblouk

Zlomili jsme jednu bariéru u překladiště (při jemných manipulacích vzniká potřeba podepřeného zápěstí a tím synchronizace třesu rukou a kmitů překladiště)

V Kamenici jsou 3 vakly, poloha v příloze

1-na chvíli pomáhá přitlačení uprostřed úseku

2-podrobnosti si již bohužel nepamatuji

3-dtto, dokonce si ani nejsem jist polohou, jestli není o výhybku blíž ke středu modulu