13. května 2006

Dobřichovice 2006 H0e - reportáž

Úzkokolejka v Dobřichovicích

4. - 8. Května 2006

Abstract:

Meeting of Zababov club took place in Dobřichovice from 4.th to 8.th May 2006 . The narrow gauge section (H0e) built a layout connected to the regular gauge. Number of H0 cars transported on rollboecke was not neglectable for the first time, there was a lot of tiny premieres in Dobřichovice.
Mn88801 u Včelničky

Premiéry • prvně se rozjela podvalníková doprava v zaznamenatelném objemu
 • prvně nám čas ukazovaly vlastní hodiny
 • prvně měla úzkorozchodná trať DCC centrálu oddělenou od H0-ČSD layoutu
 • prvně s námi jezdil Jarda R.
 • prvně byl zařazen normálněrozchodný fleximodul H0
 • prvně si dispečera zkusil někdo jiný, než Bohouš
 • prvně měli všichni členové sekce čitelnější visačky s velkým písmem
 • prvně nad jezdícími juniory bděl samostatný strojvedoucí-instruktor
 • nově byly příchozí návštěvy směrovány na koukání a focení k určenému strojvedoucímu, díky čemuž nebyli jejich hostitelé vytrhováni ze svých funkcí v právě probíhajícím provozu
 • prvně nebyly problémy s jazyky výhybek
 • vlaky oplenových vozů prokázaly při zkušebních jízdách svou stabilitu a od příště mohou být běžně řazeny do vlaků
 • osvědčily se nové štětcové rozpojovače pro spřáhla Magne-Matic a háčkové rozpojovače pro třmenová spřáhla vozů na podvalnících
 • řada modulů předvedla své nové teleskopické nohy
 • prvně jsme měli stanici obsazenou výpravčím a díky Jardovi jsme se po počátečních zmatcích celkem zapracovali v její obsluze
 • prvně byla v překladišti vložena podvalníková jáma s měnitelnou geometrií a zkoušeny různé její profily pro různé režimy nakládání na různě vysoké vidličky podvalníků Odpolední osobní vlak se na přejezdu u zastávky Petrov - Plže střetl se silničním vozidlem. Po telefonickém ohlášení této události dispečerovi, ze pod jeho řízením rozběhly vyprošťovací práce. Nejprve nechal vlak v Tetíně přestavit na manipulační kolej a vyloučil provoz na celé trati. Protože nářaďový vůz byl v té době v Kamenici, kde však nebyla lokomotiva, bylo vyprošťovací nářadí, pracovníci správkárny a zdravotníci naloženi do vozu Z/u a s lokomotivou U37.009 vyjeli pod označením P1 do Včelničky. Z této poslední stanice, stroj pokračoval opatrnou jízdou podle rozhledu až k místu nehody.

Na místě, po nejnutnějším ošetření zraněných byly přivěšeny osobní vozy a odtataženy do zmiňované blízké stanice Včelnička. Lokomotiva s nářaďovým vozem se znovu vydala k místu nehody pro poškozenou lokomotivu. Ta byla také odtažena do stanice Včelnička a spolu s nářaďovým vozem a dělníky z výtopny odstavena na manipulační kolej. Dispečer obnovil provoz a lokomotiva od pomocného vlaku pokračovala s nepoškozenými osobními vozy, cestujícími a zpožděním do Kamenice.

Lidé


 • Stavba layoutu jen ve třech je časově náročná, naštěstí všichni vědí, co mají dělat, napříště potřebujeme čtvrté ruce.
 • I pro provoz nás chvílemi bylo málo, protože jsme místo práce v provozu stále něco vylepšovali. Napříště snad bude na setkání méně modelaření a více provozního personálu.
 • Naši junioři Tom a Kája měli problemy se samostatnou orientací na našich ručičkových hodinách, padacím digitálkám vzdálenější stanice rozuměli o poznání lépe.
 • Bylo nás málo protože: Bohouš tiskl karty nákl. vozů, Poustva upravoval vidličky podvalníků, Šemík ladil oplenové vozy, Horymír dodělával traťové značky. V tomto tvůrčím prostředí chvílemi jezdili jen Jarda a Víťa s juniory. 


DCC + telefonie + hodiny


 • Po více než jednom dni provozu se nám v neděli rozbila DCC centrála. Nenastalo však předpokládané zastavení lokomotiv, ale naopak se rozjelo vše, co stálo na kolejích. Centrála nám na koleje přivedla stejnosměrné napětí, na které všechny lokomotivy ochotně vyrazily v analogovém režimu vpřed. Napříště, ve vlastním zájmu, musejí mít všechny lokodekodéry zakázán analogový provoz.
 • Nešikovně umístěná spojka dvou dlouhých šňůr v rozvodu pro naše ovladače FRED, byla příčinou výpadků signálu na nejvzdálenější části layoutu. Spojky RJ12 nezajišťují spolehlivý kontakt, když příchozí a odchozí šňůra je v sousedních zdířkách. Napříště musí být příchozí a odchozí šňůry zapojeny ve stejné ose proti sobě a tahové síly zachyceny vhodnou sponou.
 • Z části layoutu nebylo vidět na naše jediné hodiny. Napříště potřebujeme dvojici hodin zády k sobě, ovšem spolu zapojené na jeden konektor. 

Moduly


 • Teleskopické nohy nelze přesně nastavit a proto potřebují jemnou rektifikaci šroubem. Nohy musejí být pevně spojeny s modulem.
 • Extentrická kolečka, zavedená pro zrychlení stavby modulu nedrží a stále pomalu klesají. Již druhý den jsou pozorovatelné propady v nivelitě stanic a trati. Stavěcí šroub se závitem je prověřená jistota, ke které je potřeba se vrátit.
 • Modul H0e má doporučenou šíři 300mm a budování užších, normě vyhovujících není dobrá volba s ohledem na stabilitu trati. Navíc některé spojovací šrouby malých obloukových modulů jsou opravdu špatně přístupné
 • Na fleximodulech H0e někdy dochází k zapadnutí drobné nečistoty mezi jazyky délkového kompenzátoru a následně na jeho odlehlém hrotu vykolejují některá dvojkolí. Kromě zavedení trvalé pomalé jízdy, by pomohla drobná konstrukční úprava.
 • Kolejnicové profily na stycích modulů, mají mít skosené hrany. Na některých našich modulech tato úprava stále chyběla.
 • Na modulech se stoupáním, docházelo z výše uvedených problémů ke zlomům nivelity. Pro vícenápravové lokomotivy s tuhým rámem, jako jsou U37 jsou taková místa nesjízdné pasti.
 • Modul s mostem nemůže mít menší tuhost, než sousední moduly. V každém případě pojistkou proti zborcení mostu budou délkové kompenzátory kolejnic.
 • Hrbaté koleje neumožňují odstavovat vozy na libovolném místě stanice, manipulační kolej Tetína a špatně ustavená stanice Kamenice byly špatnými příklady.
 • Napříště je potřeba zkrátit čas nutný pro sestavení layoutu. Zejména přednastavené výšky nohou a opravdu rychlá rektifikovatelnost výšky modulů spíše v desítkách sekund, než v minutách.
 • Vícedílné kolejnicové profily, musejí mít v pájeném spoji pod patou vložen drátek. Dobrým řešením jsou i samostatné napájecí přívody ke každé části kolejnice.
 • Současný fleximodul umístěný v oblouhu a zároveň ve sklonu, neumí kompenzovat příčné zborcení. Napříště nechť je umísťován pouze horizontálně. Pokud by byl využit i ve sklonu, tedy raději jen v přímé.
 • Podvalníková jáma sice má měnitelnou geometrii, ale rozsah stavitelnosti není dostatečný v parametru hloubky,
 • Na dvou traťových modulech s kolejivem CODE 55, bylo zaštěrkováno nad paty kolenic a zejména lokomotivy řady U rachotily okolky o štěrk.
 • Pro eliminaci nevhodných protioblouků, při nezmenšené variabilitě naší trati, potřebujeme několik opravdu krátkých modulů v přímé. Domluveny jsou 2ks 20cm dlouhých minimodulů a dva moduly se změnou sklonu v přímé. To by mělo stačit pro potřebnou variabilitu layoutu.
 • Napříště bychom sklonově náročné úseky měli situovat ke konci tratě, kde jezdí kratší manipulačí vlaky. Provoz


 • Jarda jako zkušený praktik drážního provozu si mohl krk ukroutit při údivu, jak nemožně to jezdíme a jak si drážní předpisy přizpůsobujeme dle momentální provozní potřeby. Měl to s námi těžké :-) dopouštěli jsme se například posunu proti vlaku na dirigované trati.
 • Jarda nás upozornil, že v 50. letech se používala kratší čísla vlaků a slíbil dodat tehdejší číslovací systém.
 • Údaje potřebné k provozu byly na příliš mnoha dokumentech, ve kterých se nestíháme orientovat. Napříště jsme dohodli jeden velký A3 GVD list pro dispečera s údaji o turnusech, řazení souprav atp. a jeden A4 list pro každý turnusový stroj, kde bude šedý GVD a barevné vyznačení jeho práce, včetně všech ostatních potřebných úkonů ve stanicích (formu připraví Víťa).
 • Chyběl nám dokument, který by ukázal rozložení vozidel pro zahájení dalšího dne.
 • Občas jsme šidili telefonii. Někdy úsměvně telefonovala dvojice zády k sobě, někdy si předpisovou formulaci jen řekli bez telefonu z očí do očí. Jarda nám přinesl postřeh z praxe, že dlouhé názvy dopraven se v telefonním hovoru zkracují na srozumitelné, ale kratší názvy.
 • Splněný GVD jsme nekreslili samostatně, ale nahlášené časové body, formou kroužků zakreslovali do GVD listu dispečera, tužkou zaváděli nové vlaky, nebo nové časové polohy vlaků.
 • Štětcové a čtyřhranné rozpojovače se jeví srovnatelnými a pro rozpojování normálněrozchodných vozů se osvědčil háček č. 0.
 • Chyběly pevné návěsti, tak jsme alespoň sestavili lichoběžníkové tabulky, bez kterých to opravdu nejde. Řada lidí se pozastavovala nad podobou jejich pruhovaného štítu, ale návěstní předpis 50. let nám dal za pravdu.
 • Chybělo vjezdové návěstidlo do Libušína, tak jej nahradil červený terč a ruční přivovávačka.
 • Ve stanicích chyběly přehledné kolejové plány s číslováním kolejí a jejich rozlišením na dopravní a manipulační.
 • Logiku některých manipulací by napříště objasnily alespoň půdorysy chybějících budov.
 • Bez námezníků občas polevovala disciplína posunovačů. 

Přepravy


 • Některé stanice ještě neměly kapsáře a teprve se ladilo názvosloví kapes a procedura jejich obsluhy. Zejména na překladišti jsou procesy s nákladovými listy poněkud komplikované.
 • Vázl tok objednaných prázdných normálněrozchodných vozů. Mnohé mají zbytečně zatrženo NEPODVALNÍKOVATELNÝ.
 • Vetšina vozů úzkorozchodných i podvalníků byla v pohybu. 

Vozidla


 • Příště již proběhne přejímka vozidel a nemilosrdné vyřazování. Tolerance výšky spřáhel není nekonečná
 • Umístění spřáhla mimo podélnou osu vozu docela vadí.
 • M21.004 měla trakční, nebo řídící problémy a tak do provozu zasáhla jen minimálně, což byla velká škoda.
 • Naléhavě potřebujeme nejméně druhý pár brzdových vozů D/u. 10.V.2006
Horymír, Šemík, Poustva